Εἴμεθα πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ σκεπτόμεθα ὅσα δὲν ἐπιθυμοῦμε.

Εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ σκεπτόμαστε ὅσα δὲν ἐπιθυμοῦμε.Εἴμεθα πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ καταπιανόμεθα μόνον  μὲ τοὺς φόβους μας… ὄχι μὲ τὰ θέλω μας.
Εἴμεθα πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ δίδουμε χῶρο στὰ «πρέπει» μας κι ὄχι σὲ αὐτὰ ποὺ πηγάζουν ἀπὸ μέσα μας.
Εἴμεθα πάρα πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ χάνουμε τὸν χρόνο μας μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς κρατοῦν δεσμίους στὸ παρελθὸν κι ὄχι μὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς δόσουν ὤθησι γιὰ τὸ μέλλον…

Ὅ,τι φοβόμαστε περισσότερο, τὴν ἀπόῤῥιψη, τὴν ἀποτυχία, τὴν ἀπώλεια, τὴν ἐγκατάλειψη, μᾶς ἔχει ἤδη συμβῇ. Οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα τώρα, ἤ ποὺ φοβούμεθα  ὅτι θὰ συμβοῦν στὸ μέλλον, δὲν εἶναι παρὰ οἱ σκιὲς τοῦ παρελθόντος…
Αὐτὲς οἱ σκιές, αὐτὲς οἱ μνῆμες ἀπὸ τὸ ἐχθές, εἶναι ἡ ἀπόγνωσις ἑνὸς φλυάρου νοῦ, ποὺ μᾶς ἐμποδίζει νὰ κτίσουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε, γιατὶ εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ σκεπτόμεθα αὐτὸ ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦμε.

Γιῶτα Σούσουλα

Εἴμεθα σήμερα αὐτὸ ποὺ σκεφθήκαμε ἐχθές, κατὰ τὸ «εἴμεθα ὅ,τι τρῶμε».
Ὅ,τι ταΐσαμε τὸ μυαλό μας, τὶς σκέψεις μας, τὰ ὄνειρά μας, εἶναι σήμερα ἐδῶ.
Ὅ,τι προσφέρουμε στὸν ἑαυτόν μας γιὰ τὸ αὔριο, θὰ τὸ συναντήσουμε σὲ λίγο ἐμπρός μας.
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε τὸ ἐὰν αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλό μας ἤ γιὰ τὸ τέλος μας.

Φιλονόη.

(Visited 53 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Εἴμεθα πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ σκεπτόμεθα ὅσα δὲν ἐπιθυμοῦμε.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ σκεπτόμαστε ὅσα δὲν ἐπιθυμοῦμε. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι μὲ τὸ νὰ σκεπτόμαστε ὅσα δὲν ἐπιθυμοῦμε. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply