Πῶς λειτουργοῦν τά ἔργα τῆς κάθε κυβερνήσεως;

Πῶς λειτουργοῦν τά ἔργα τῆς κάθε κυβερνήσεως;Χμμμ…
Κάπως ἔτσι… Ἴσως ἀκόμη πιὸ ἄσχημα… 
Ἴσως τελικῶς νὰ ἀφήνουν τὴν ζωγραφιὰ καὶ νὰ ἐξαφανίζουν τὸ δένδρο…
Μᾶλλον δῆλα δή… Διότι μὲ τόσες καταστροφὲς ποὺ προκαλοῦν, τελικῶς τὸ συμπέρασμα εἶναι πὼς ἡ καταστροφὴ εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν θαυμάσια….

Πάντως τώρα πιὰ οὔτε τοὺς σχεδιασμοὺς δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ παρουσιάσουν…
Τώρα πιὰ ἔχουμε περάσῃ σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο ποὺ λέγεται: τέλος παραστάσεως!!! Κατάῤῥευσις… Πάπαλα τὸ παιχνίδι…
Ἤδη τὰ ποντίκια, ὄχι ὅλα ἀκόμη, ἀλλὰ αὐξάνονται σταδιακῶς, πασχίζουν πανικόβλητα νὰ ἐξαφανιστοῦν…
Ξέρουν αὐτὰ καλλίτερα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πῶς λειτουργοῦν τά ἔργα τῆς κάθε κυβερνήσεως;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς λειτουργοῦν τά ἔργα τῆς κάθε κυβερνήσεως; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς λειτουργοῦν τά ἔργα τῆς κάθε κυβερνήσεως; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply