Μά τί προελεύσεως ἀντικείμενα εἶναι αὐτά;

Μά τί προελεύσεως ἀντικείμενα εἶναι αὐτά;1Ἐκατοντάδες ἀρχαῖα ἀντικείμενα ἔχουν βρεθεῖ σὲ σπήλαια στὴν πολιτεία τοῦ Ἰλινόις.

Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ ἀνακαλύφθηκαν ἀπὸ κάποια Lowery, ντόπια κάτοικο τοῦ Orville, σὲ  σπηλιὰ,  τὴν ἄνοιξη τοῦ 1925. 
Ἡ ἐπίσημη ἐπιστήμη παραμένει σιωπηλή, γιὰ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα, καὶ δὲν ἔχει ἐκφέρει γνώμη.Μά τί προελεύσεως ἀντικείμενα εἶναι αὐτά;2Μά τί προελεύσεως ἀντικείμενα εἶναι αὐτά;3Μά τί προελεύσεως ἀντικείμενα εἶναι αὐτά;4

Τὸ γιατὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε. 

περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply