Οἱ Ἀραουκάνοι ἀπὸ τὴν Σπάρτη.

Αὐτοὶ τὸ φωνάζουν χρόνια.
Ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἀκοῦμε, ἀλλὰ πρὸ ἐτῶν ἐκπρόσωποι τῆς κυβερνήσεως τοὺς ἐπεσκέφθησαν γιὰ νὰ ἀποδείξουν πὼς …ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ!!!
Δὲν πῆγαν νὰ ἐρευνήσουν τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀληθῆ ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ καταῤῥίψουν…

Ἔ ῥὲ βλακεία ποὺ κουβαλοῦν μερικοὶ μερικοί… Ἀπέραντο κι ἀπάλευτο!

Φιλονόη.

Ἐπάνω Ἀραουκάνοι, ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι Σπαρτιᾶτες.
Στὸ ταμποῦρλο τους ἔχει ἀστέρια, ὅπως ἐπίσης ἀστέρια ἔχει καὶ στὴν παρακάτω φωτογραφία, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τῆς Πελοποννήσου.

Περιοδικὸ ἀναζήτησις

Leave a Reply