Οἱ Ἀραουκάνοι ἀπὸ τὴν Σπάρτη.

Οἱ Ἀραουκάνοι ἀπὸ τὴν Σπάρτη.1Αὐτοὶ τὸ φωνάζουν χρόνια.
Ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἀκοῦμε, ἀλλὰ πρὸ ἐτῶν ἐκπρόσωποι τῆς κυβερνήσεως τοὺς ἐπεσκέφθησαν γιὰ νὰ ἀποδείξουν πὼς …ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ!!!
Δὲν πῆγαν νὰ ἐρευνήσουν τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀληθῆ ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ καταῤῥίψουν…

Ἔ ῥὲ βλακεία ποὺ κουβαλοῦν μερικοὶ μερικοί… Ἀπέραντη κι ἀπάλευτη!

Φιλονόη.Οἱ Ἀραουκάνοι ἀπὸ τὴν Σπάρτη.2

Ἐπάνω Ἀραουκάνοι, ποὺ λένε ὅτι εἶναι Σπαρτιᾶτες.
Στὸ ταμποῦρλο τους ἔχει ἀστέρια, ὅπως ἐπίσης ἀστέρια ἔχει καὶ στὴν παρακάτω φωτογραφία, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τῆς Πελοποννήσου.

Περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 50 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ Ἀραουκάνοι ἀπὸ τὴν Σπάρτη.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ἕλληνες Σπαρτιάτες τῆς Χιλῆς. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply