Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;

Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;1Ἕνα βρώμικο μωρό. Ἕνα πολὺ βρώμικο μωρό. Ἤ ὄχι καὶ τόσο βρώμικο…

Τὸ νὰ πλύνῃς μωρό, ἰδίως ἐὰν εἶσαι ἄμαθος, εἶναι πράγματι μία πάρα πολὺ δύσκολη ὑπόθεσις.
Γλυστρᾶ!!! Γλυστρᾶ πάρα πολύ!
Σήμερα, γιὰ καλὴ τύχη τῶν νέων γονέων, ὑπάρχουν πολλὲς εὐκολίες. 
Γιὰ παράδειγμα αὐτός ὁ τρόπος:

Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;6

Συμπληρωματικῶς κι αὐτὸς ὁ τρόπος:Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;4

 

Ὅμως οὐδέποτε θὰ μποροῦσα νὰ φανταστῶ πὼς τώρα τελευταῖα, ἰδίως λόγῳ κρίσεως, ὁ καλλίτερος τρόπος εἶναι αὐτός:Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;3

 

Καὶ στὸ ὁμαδικότερον, διότι ἤ κάνουμε οἰκονομία ἤ δὲν κάνουμε:Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;2

Βέβαια κινδυνεύει τὸ μωρὸ νὰ κάνῃ αὐτό:

Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;5

Ἀλλά δέν βαριέστε; 
Τὸ μωρὸ νὰ πλυθῇ…
Τὸ νὰ πιῇ καὶ λίγο κάτουρο… Ἁγίασμα τὸ  ἔλεγαν οἱ παλιοί. 
Φιλονόη. 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

Πρώτη δημοσίευσις 19 Ἰανουαρίου 2013

(Visited 308 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς πλένουμε ἕνα μωρό; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply