Ἀπό ποῦ πῆραν οἱ χριστιανοί τήν …«εὐλογία»;

Ἀπό ποῦ πῆραν οἱ χριστιανοί τήν ...«εὐλογία»;2Ἔλεγα κι ἐγώ…
Ἀπό ποῦ τό εἶδαν οἱ δικοί μας παπάδες καί μᾶς εὐλογοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο;
Ἐπιτέλους τὸ βρῆκα!!!
Εἶναι ἀπὸ τοὺς βουδιστές.
Θὰ προσπαθήσω νὰ μάθω τὸ τὶ συμβολίζει.
Κάτω, χέρι ἀρχαίου Βούδου, ἀπὸ μίαν σπηλιὰ στὸ Xiangtangshan κι ἐπάνω ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον εὐλογοῦν οἱ χριστιανοί.
Ὑπ΄  ὄψιν, κομποσκοίνι καὶ ἀσκητισμὸς ἀπὸ τοὺς βουδιστὲς προῆλθαν.Ἀπό ποῦ πῆραν οἱ χριστιανοί τήν ...«εὐλογία»;1

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ξέρετε τί σκέπτομαι;
Δὲν νομίζω νὰ τὸ πῆραν ἀπὸ ἀπὸ ἐκεῖ…
Τὰ τόσα εὑρήματα τοῦ πλανήτου, ποὺ μαρτυροῦν κοινὴ σχέσι, πολιτισμό, ἐπιτεύγματα, μὲ ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς ἀκόμη καὶ τὰ τελετουργικά, ὅλων τῶν λαῶν, ἔχουν κοινὴ ῥίζα… Κοινὴ καταγωγή…
Λέτε νά εἶναι ἔτσι; Κι ἐάν ναί; Τότε ποιός ἦταν ὁ πρῶτος διδάξας;

Φιλονόη

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply