Καπηλειό: ἡ βουλή!!!

Καπηλειό ἡ βουλή!!!Ντίρλα… ντιρλὰ ντὰ ντὰ… Καλά..  Ἔχουν ξεφύγῃ τελικῶς…
Ἀναμενόμενον φυσικὰ ἦταν…
Μὲ τόσες παπαρολογίες, ἐκπτώσεις, συμβιβασμούς, ὑποχωρήσεις, προσκυνήματα, κωλοτοῦμπες τί περιμέναμε;
Ὤ ντίρλα ντὰ ντιρλὰ ντὰ ντὰ…

Εἴπατε κάτι;
Μὴν γελᾶτε… Ἔχουμε καὶ συνέχεια…

Νὰ σοῦ πῶ… Κι ἐγὼ ἐὰν τὴν εἶχα δίπλα μου, τέτοιες ἀσυναρτησίες θὰ ἔλεγα…

Καί μόνον τά «κορίτσια» τῆς βο(υ)λῆς μας εἶναι ἔτσι;
Γιὰ νὰ δοῦμε κι ἔνα …ἀγοράκι:

Δὲν μπορῶ νὰ σχολιάσω…
Οὔτε ντρέπομαι οὔτε αἰσθάνομαι προσβεβλημένη. Δὲν μὲ ἐκφράζουν ἐτοῦτα τὰ νούμερα…
Καί ποῦ θά τούς πάῃ;
Θὰ πᾶνε γρήγορα γρήγορα νὰ πέσουν μέσα στὰ βαρέλια τους οἱ κρασοκανάτες…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 280 times, 1 visits today)
Leave a Reply