Τὰ (Ἑλληνικὰ) θέατρα τοῦ πλανήτου.

Τὰ (Ἑλληνικὰ) θέατρα τοῦ πλανήτου.

Θέατρα ξέρουμε ἔκαναν μόνον οἱ Ἕλληνες.
Δὲν εἶχαν θέατρα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ οἱ μαῦροι τῆς Ἀφρικῆς ἤ οἱ Ἰνδιάνοι τῆς Ἀμερικῆς.
Δὲν εἶχαν Ἀριστοφάνη κλπ…
Τὸ θέατρο ὅμως ποὺ βλέπετε ἐπάνω βρέθηκε στὴν ἔρημο τοῦ Περοῦ.
Ἄρα πῆγαν Ἕλληνες στὴν Ἀμερική.
25.000 ἀντικείμενα ὑπάρχουν στὴν Ἀμερικὴ ποὺ φωνάζουν Ἑλλάδα.
Μὴν ψάχνετε νὰ τὰ βρεῖτε σὲ ἀμερικανικὰ περιοδικὰ καὶ βιβλία ἤ ἐγκυκλοπαίδειες. Δὲν ὑπάρχουν… Ὅλα ἐξαφανίζονται…
Ὑπάρχουν ὅμως οἱ πέτρες ποὺ φωνάζουν…

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply