Καί ἐμπόριο παιδιῶν (ἀκόμη) κάνουμε;

Καί ἐμπόριο παιδιῶν (ἀκόμη) κάνουμε;3Ὁ πατέρας μου εἶναι παιδὶ τῆς κατοχῆς. Ἡ ἀδελφή του ἦταν παιδὶ τοῦ ἐμφυλίου. Χάθηκε. Ὅπως χάθηκαν καὶ χιλιάδες ἄλλα παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς τελείωσαν εἶτε στὸν ἐμφύλιο, εἶτε στὴν κατοχή, δίχως ποτὲ νὰ μάθουν οἱ δικοί τους τὸ ἐὰν ζοῦν ἤ ἐὰν κι αὐτὰ κάπου, κάπως τελείωσαν…
Ὑπῆρχαν πάντα ἀρκετὲς ἐνδείξεις γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς θείας μου ἀλλὰ οὐδέποτε ἀρκετὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ πιάσουμε ἀπὸ κάπου τὴν ἄκρη τοῦ νήματος καὶ νὰ μάθουμε περισσότερα. Στὴν περιοχὴ τῆς ἐξαφανίσεῶς της ὑπάρχουν καταγεγραμμένες ἐπίσης περισσότερες ἀπὸ δύο χιλιάδες ἐξαφανίσεις παιδιῶν, κάθε ἡλικίας. Πῶς κι ἀπό ποῦ ὅμως νά ἀρχίσουμε τήν ἔρευνα; Ἔζησε ἤ ὄχι; Κι ἐάν ναί, ποῦ; Πῶς; Μέ ποιούς;

Ἑπτὰ δεκαετίες ἔχουν περάσῃ ἀπὸ τότε. Ποιός νοιάζεται; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς γιὰ πολλὰ χρόνια ἴσχυε, σὲ ἕναν βαθμό, τὸ «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου».
Κάποιαν στιγμὴ ὅμως πιστέψαμε πὼς αὐτὸ ἔπαυσε… Πὼς τέλος μὲ τὸ ἐμπόριο παιδιῶν… Πὼς ἀπὸ ἕνα σημεῖον καὶ μετὰ τὰ παιδιὰ θὰ παρέμεναν στὶς οἰκογένειές τους… Χά!!!

Πρὸ τριάντα πέντε ἐτῶν μία θεία μου πῆγε νὰ γεννήσῃ σὲ γνωστὸ νοσοκομεῖο τῆς ἐποχῆς. Τῆς εἶπαν πὼς τὸ παιδὶ πέθανε. Ἀγοράκι ἦταν.
Λίγα χρόνια ἀργότερα, κι ἔν ᾦ ἡ θεία εἶχε γεννήσῃ ἀκόμη τρία παιδιά, ἔφθασε χαρτὶ ποὺ ἀξίωνε νὰ περάσῃ τὸ χαμένο της παιδὶ ἀπὸ περιοδεύων. Στὴν ἀρχὴ ἡ θεία γέλασε, πῆγε στὶς ἀντίστοιχες ὑπηρεσίες γιὰ νὰ δηλώσῃ πὼς τὸ παιδὶ εἶχε πεθάνῃ στὴν γέννα. Τὸ ζήτημα θὰ ἔκλεινε ἐκεῖ, ἐὰν δὲν συναντοῦσε, σὲ κάποιαν ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες, μίαν ἄλλην κυρία ποὺ ἐπίσης εἶχε τὸ ἴδιο πρόβλημα κι ἀνεκάλυψε, ὅλως τυχαίως, πὼς στὸ νοσοκομεῖο τὸ παιδὶ της δὲν ἐμφανιζόταν ὥς νεκρό. Ἔπιασαν λοιπὸν αὐτὴν τὴν ἄκρη τοῦ νήματος κι ἄρχισαν νὰ ξετυλίγουν ἕνα κουβάρι ποὺ ἀπεκάλυψε πὼς τὰ παιδιά τους δὲν εἶχαν πεθάνῃ. Εἶχαν …προωθηθῇ κάπου!!! Ἀλλά ποῦ;
Ἀντιλαμβάνεστε  τό τί ἔπαθαν αὐτές οἱ οἰκογένειες, ἀλλά καί οἱ ἄλλες, πού εἶχαν «ἀγοράσῃ» τά παιδιά;  (Ναί, ἐδῶ δὲν ἔχουμε συναισθηματισμοὺς ἀλλὰ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες!!!)

Σήμερα λοιπὸν διαβάζω γιὰ ἀκόμη ἕνα ἀνάλογο θέμα, ποὺ ἀφορᾷ στὰ παιδιὰ τῶν φαναριῶν. Ναί, ἐκεῖνα ποὺ βλέπαμε κατὰ ἐκατοντάδες νὰ ὁρμοῦν στὰ αὐτοκίνητά μας… Ναί, ἐκεῖνα ποὺ κάθε πρωΐ ἦσαν διαφορετικά, ἀπὸ αὐτὰ τῆς προηγουμένης ἡμέρας… Ναί, ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχαν γλῶσσα, ταὐτότητα, οἰκογένεια, φυλή, ῥίζα… Ποῦ εἶναι αὐτά τά παιδιά; Ποῦ προωθήθηκαν; Καί γιατί ἐπικρατῇ σιωπή;

Ἐπωλήθησαν!!! Αὐτὸ συνέβῃ!!! Ἐπωλήθησαν!!!
Ὅπως ἀκριβῶς κάθε ἄλλο ἐμπόρευμα! Ὅπως ἀκριβῶς ὁλόκληρες περιοχές, σὲ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου, μὲ στόχο νὰ ὑφαρπαγοῦν τὰ ζωτικὰ ὄργανα τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὶς κατοικοῦσαν!!! Ὅπως ἀκριβῶς σὲ κάθε ἐμπόλεμο ζώνη… Ἔτσι κι ἐδῶ! Παιδιὰ ἐπωλήθησαν ἀν τὶ 500 εὐρώ!!!
Μίλησε κάποιος γιά ἐξέλιξι; Καί πρός ποιά κατεύθυνσι κυττᾶ ἡ …σπείρα;

Φιλονόη

Αγνοούνται 502 παιδάκια από το ίδρυμα Αγία Βαρβάρα!

Η τύχη αυτών των παιδιών αγνοείται εδώ και πολλά χρόνια αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη τους, ίσως γιατί ήταν αλβανόπουλα ρομά, παιδιά των φαναριών! Το θέμα ανακίνησε η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Γιαννακάκη.

Όπως αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή «μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε να ενημερωθεί διεξοδικά γι’ αυτό το ιδιαιτέρως ευαίσθητο, ζήτημα» και «ήδη, ζήτησε να πληροφορηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, αν για το ζήτημα έχει κινηθεί οποιαδήποτε ποινική διαδικασία και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή».

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ, Μαρίας Γιαννακάκη, που επικαλούνταν παρατηρήσεις για την Ελλάδα από την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων την 1η Ιουνίου 2012 η οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Υπόθεση Αγίας Βαρβάρας. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη ανησυχία της, η οποία αφορά την περίπτωση των 502 από τα 661 Αλβανών Ρομά παιδιών του δρόμου, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες εξαφανίστηκαν, αφού τοποθετήθηκαν την περίοδο 1998 – 2002 στο ελληνικό ίδρυμα για παιδιά Αγία Βαρβάρα και ιδιαίτερα ανησυχεί το γεγονός ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν διερευνήθηκαν από τις αρχές του κράτους- μέλους. Η Επιτροπή ζητάει επειγόντως από το κράτος- μέλος να συνεργαστεί με τις αλβανικές αρχές, με στόχο να δημιουργηθεί άμεσα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να διερευνηθούν αυτές οι περιπτώσεις, έτσι ώστε να βρεθούν τα αγνοούμενα παιδιά, σε συνεργασία με τους Συνηγόρους του Πολίτη των δύο κρατών και με σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να καταλογισθούν οι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων, πριν η πάροδος του χρόνου δημιουργήσει δυσκολίες στην εξακρίβωση των γεγονότων. Η Επιτροπή συστήνει επίσης στο κράτος- μέλος να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών του δρόμου, ώστε να προλάβει επανάληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον».

Η βουλευτής είχε ζητήσει να ενημερωθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εξωτερικών σε ποιες ενέργειες προέβησαν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ, τον Μάιο του 2012, κατά την οποία η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, για το θέμα αυτό, είχε δηλώσει : «τον Απρίλιο του 2004, δημοσιεύθηκε έκθεση για την εξαφάνιση περίπου 500 παιδιών Ρομά αλβανικής καταγωγής που είχαν τοποθετηθεί στο Ίδρυμα Αγία Βαρβάρα και, το 2007, όλα τα έγγραφα και πληροφορίες για την υπόθεση προωθήθηκαν στις δημόσιες αρχές για τις ενέργειες τους. Όμως, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι έκτοτε δεν έγινε καμία ενέργεια».

Ο κ. Αθανασίου αναφέρει στο έγγραφό του προς την βουλευτή ότι, σύντομα, θα πληροφορηθεί τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, απευθυνόμενος στους αρμόδιους φορείς και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους του, υπουργούς Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.

Πάντως είναι συγκλονιστικό, το ελληνικό κράτος να έχει “χάσει” 500 παιδιά από κρατικό ίδρυμα και τόσα χρόνια μετά να μην έχει γίνει γνωστό τι απέγιναν αυτά τα παιδιά αλλά και ποιός ευθύνεται για την εξαφάνισή τους!

πηγή

Θρίλερ με την εξαφάνιση 502 παιδιών από το ίδρυμα “Αγία Βαρβάρα” – Αγνοούνται από το 1998

– Τα πωλούσαν προς 500€ το ένα;

– Τα περισσότερα ήταν παιδιά των φαναριών που κατέληξαν στο ίδρυμα “Αγία Βαρβάρα” μετά από επιχείρηση σκούπα – 502 παιδιά εξαφανίστηκαν την περίοδο 1998 -2001 – Κανείς δεν ξέρει αν επέστρεψαν στα φανάρια ή αν δόθηκαν σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων – Πωλήθηκαν προς 500€ το ένα σε δουλεμπορους καταγγέλει ελβετική οργάνωση – “Πήδηξαν τα κάγκελα και έφυγαν” είπαν από το ίδρυμα στη βουλευτή Μ.Γιαννακάκη – Νέα έρευνα από μηδενική βάση διέταξε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Εδώ και 15 χρόνια, ούτε ένα, ούτε δύο αλλά…502 παιδιά εξαφανίστηκαν από το ίδρυμα “Αγία Βαρβάρα” στη Νέα Σμύρνη οπου φιλοξενούνταν, λες και ειναι βελόνες που κάπου παράπεσαν, λες και δεν έχουν ψυχή…

Το κέντρο προστασίας ανήλικων παιδιών "Αγία Βαρβάρα" στην Νέα Σμύρνη - ΦΩΤΟ NEWSIT

Το κέντρο προστασίας ανήλικων παιδιών “Αγία Βαρβάρα” στην Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ NEWSIT

Τα ανήλικα, τα περισσότερα παιδιά των φαναριών, εξαφανίστηκαν το 1998 και εκτοτε παραμένουν παιδιά φαντάσματα.

 

Από τα φανάρια στα…αζήτητα

Το 1998 ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης δίνει εντολή να γίνει επιχείρηση σκούπα για την πάταξη της παιδικής εκμετάλλευσης. Να μαζευτούν δηλαδή από το δρόμο τα παιδιά των φαναριών, θύματα κυκλωμάτων επαιτείας. Αφορμή είχε αποτελέσει ένα τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με δύο παιδιά από την Αλβανία τα οποία ήταν παιδιά των φαναριών.

Κατά την επιχείρηση σκούπα συγκεντρώθηκαν 615 παιδιά στην πλειοψηφία τους Αλβανικής καταγωγής
Είναι να απορεί κανείς πως εξαφανίστηκαν 502 παιδιά δίχως κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό - ΦΩΤΟ NEWSIT

Είναι να απορεί κανείς πως εξαφανίστηκαν 502 παιδιά δίχως κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό – ΦΩΤΟ NEWSIT

Τα παιδιά προωθήθηκαν στο ίδρυμα – παιδόπολη “Αγία Βαρβάρα” που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη και είναι Κέντρο Προστασίας ανήλικων παιδιών.

Πρόκειται για το παλιό Ιωσηφόγλειο ορφανοτροφείο το οποίο διοικητικά ανήκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας.

Κάποια από τα παιδιά αυτά επαναπατρίστηκαν στην Αλβανία καθώς βρέθηκαν οι οικογένειες τους και παραδόθηκαν σε αυτές. Περίπου 60 ακόμη παιδιά κατέληξαν είτε σε ορφανοτροφεία της Ελλάδας είτε δόθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες.

Η μοίρα όμως για 502 παιδιά εξακολούθησε να είναι σκληρή καθώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξαφανίστηκαν από το ίδρυμα δίχως κανείς να ενδιαφερθεί γι΄αυτά, δίχως κανείς να τα αναζητήσει, δίχως να υπάρχουν πουθενά σε κανένα μητρώο, σε καμία λίστα.

Ελβετική οργάνωση κατήγγειλε πως τα παιδιά πωλήθηκαν 500 ευρώ το ένα σε δουλεμπόρους

Το 2002 η ελβετική Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Terres des Hommes” ενάντια στην παιδική εκμετάλλευση ξεκίνησε έρευνες για τα παιδιά των φαναριών από την Αλβανία σε όλη την Ευρώπη.

Διαπίστωσε οτι στο διάστημα 1998 -2001 εξαφανίστηκαν απο το ελληνικό  ίδρυμα τα παιδιά και κατήγγειλε οτι πολλά από αυτά είχαν επανακτηθεί από δουλεμπόρους οι οποίοι αγόρασαν 500 ευρώ το καθένα από κάποιους εργαζόμενους του ιδρύματος με σκοπό την οικονομική τους εκμεταλλευσή, την χρήση τους στην πορνεία και την πώληση των οργάνων τους.

Τότε ξεκίνησε έρευνα από τον Συνήγορο του Πολίτη στην Ελλάδα ο οποίος κατέληξε σε πόρισμα τον Μάρτιο του 2004 σύμφωνα με το οποίο δεν διαπιστώθηκε αγοραπωλησία των παιδιών.

Το 2007 εντελώς ξαφνικά σταματά και η έρευνα που είχε ανατεθεί απο το 2003 σε εισαγγελέα και ανακριτή

Ωστόσο διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στη ομαλή λειτουργία του ιδρύματος, στη φιλοξενία των παιδιών και στη φύλαξη τους ενώ απέδωσε και ευθύνες στις ηγεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εργασίας και Πρόνοιας για το χειρισμό τους στο θέμα.

Νέα έρευνα από μηδενική βάση διέταξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Τον Ιούνιο του 2012 το θέμα επανέφερε στη δημοσιότητα η Επιτροπή για τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού του ΟΗΕ. Πριν δύο μήνες, η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Γιαννακάκη η οποία ασχολείται τα τελευταία 6 χρόνια με το θέμα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή στον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης.

Οπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Γιαννακάκη μιλώντας στο Newsit “κάθε φορά που προσπάθησα να πάρω απαντήσεις από το ίδρυμα έπεφτα σε τοίχο. Μου είπαν μάλιστα οτι τα παιδιά πήδηξαν τα κάγκελα και έφυγαν”.

Χθες το απόγευμα ανατέθηκε η έρευνα σε νέο εισαγγελέα

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χαράλαμπος Αθανασίου απάντησε στις αρχες του περασμένου Αυγούστου οτι δεν έχει καμία ενημέρωση και διέταξε νέα έρευνα από μηδενική βάση.

Θα μάθουμε ποτέ τι απέγιναν αυτά τα παιδιά; Θα μάθουμε ποιοι και γιατί έβαλαν βίαια αυτά τα παιδιά στον άγριο κόσμο των ενηλίκων στιγματίζοντας για πάντα τις αθώες παιδικές τους ψυχές;

πηγή

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply