Τὸ …μέλλον τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν!!!

Καὶ τῶν …πολιτῶν του!!!

Τὸ ...μέλλον τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν!!!

Τοὐλάχιστον δὲν θὰ ὑπάρχῃ φοροδιαφυγὴ στοὺς …ἀστέγους, τοὺς ἐπαίτες, τοὺς νεοπτώχους!!!
Διότι ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεως ἑνός Ἑλλαδοκαφριστικοῦ πολίτου ἐάν δέν ἔχῃ σοβαρή φορολογία νά πληρώνῃ; Ἐάν δέν συνδέεται ἄμεσα μέ τό Ἑλλαδοκαφριστάν; Ἐάν δέν τό συντηρῇ μέ τόν ἱδρώτα του καί τό αἷμα του;

Λέτε νά θέλουν νά καταντήσουν ὅλους τούς κατοίκους τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν κάπως ἔτσι;
Κατὰ πῶς φαίνεται, μάλλον…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply