Γιὰ λίγο νερό…

Γιὰ λίγο νερό...Μποροῦμε νὰ γίνουμε ἤ κτήνη ἤ ἄνθρωποι…
Γιὰ λίγο νερὸ μποροῦμε νὰ σκοτώσουμε ἤ νὰ σωθοῦμε…
Γιὰ λίγο νερὸ κάποιος μπορεῖ νὰ γίνῃ σωτήρας ἤ φονιάς…

Ἐκπληκτικὸ τὸ ταινιάκι!
Νομίζω πὼς ὅλοι μας χρειαζόμαστε ἕναν καλλίτερο αὐτοπροσδιορισμό…
Ἰδίως ἐὰν συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ πλανήτης αὐτὸς μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιβιώνουμε ἐπάνω του. Δὲν μᾶς ἀνήκει…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply