Ἔχεις κάτι κάνει ἐσύ γιά…

Ἔχεις κάτι κάνει ἐσύ γιά...Ἔχεις γίνει ποτέ σου δωρητής αἵματος;
Ἔχεις γίνῃ δωρητής μυελοῦ τῶν ὀστῶν;
Ἔχεις βγεῖ ποτέ ἔξω γιά νά ταΐσῃς τούς ἀστέγους;
Ἔχεις δώσει ποτέ τό τελευταῖο σου εὐρώ σέ κάποιον ἄλλον;
Ἔχεις πληρώσει τόν λογαριασμό τοῦ  ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος κάποιου πού δέν εἶχε χρήματα;
Ἔχεις κοιμίσει ποτέ σου ἄστεγο στό σπίτι σου;
Ἔχεις μείνει σιωπηλός δίπλα σέ κάποιον πού πονᾶ;
Ἔχεις πάει ἐνάντια στόν νόμο γιά νά ὑπερασπίσῃς κάποιον ἄλλον;
Ἐὰν δὲν ἔχῃς κάτι ἀπὸ αὐτὰ πράξει, τότε ΣΚΑΣΕ καὶ μὴν ΜΙΛΑΣ γιὰ Ἀφύπνιση-Ἐπανελληνισμό-Ἀγάπη-Ἀλληλεγγύη-Ἐξέγερση-Ἐπανάσταση.

……Ἁπλῶς ΣΚΑΣΕ!!!!

Χαρούλα Χαλκιᾶ

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply