Τὸ καλλίτερο χειροκρότημα!!!

Τὸ καλλίτερο χειροκρότημα!!!Μοῦ ἔστειλαν δηλώσεις τοῦ Νίκου Μιχαλολιάκου, ποὺ προειδοποιοῦσε, τοὺς συναδέλφους του κουδουνισμένους, νὰ μὴν τολμήσουν νὰ βγάλουν τὸ κόμμα του ἐκτὸς νόμου. Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε ἔχει δίκαιον…
Ἐὰν  βγάλουν τὸ κόμμα του ἐκτὸς νόμου θὰ εἶναι σὰν νὰ προσφέρουν στὸ ἐπόμενον δημιούργημά του τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας, ὡς ἀποζημίωσι γιὰ τὴν ἠθικὴ βλάβη.
Ἀλλὰ δὲν θά σταθῶ σήμερα στὸ τὶ εἶναι λογικὸ καὶ τὶ δὲν εἶναι. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς γεμίσαμε ἀπὸ παράνοια…
Σήμερα θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ …χειροκρότημα!!!
Ὁ δημιουργὸς τοῦ συγκεκριμένου ἔργου ἀπεφάσισε νὰ προσθέσῃ στοὺς χειροκροτητὲς ὅ,τι πέρασε μέσα ἀπὸ τὴν βο(υ)λή. Ζωντανὸ καὶ πεθαμένο…
Ἀπολαῦστε το!!! Ἔως καὶ τὴν Φάνη ἔχουν νὰ τὸν χειροκροτῇ!!!

Μὴν μοῦ πεῖτε ὅμως!!!
Μεγάλες φιλοδοξίες ἔχουν!
Λέω νὰ μὴν τοὺς χαλάσουμε τὸ ὄνειρο!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply