Φαντάσου οἰκογένειες καὶ βγάλε συμπέρασμα…

Φαντάσου οἰκογένειες καὶ βγάλε συμπέρασμα...3Γιὰ ὅλα φταίει ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Μὰ γιὰ ὅλα…
Γιὰ τὸν κακό μας τὸν καιρό, γιὰ τὸ κλῆμα τὸ στραβό, γιὰ τὸν κῶλο τὸν χονδρό.
Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ ὅ,τι ὁ Ἄρης ἀκόμη δὲν ἔχει ζωή…. Γιὰ ὅλα…
Δὲν μᾶς φταίει ἠ ἀνοχή μας… Δὲν μᾶς φταίει ἡ ἀσθενική μας μνήμη… Δὲν μᾶς φταίει ὁ τρόπος ποὺ σκεπτόμαστε, ἐὰν σκεπτόμαστε…

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν…
Οἱ οἰκογένειες ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω φιλοδοξοῦν νὰ μᾶς κυβερνήσουν ἤ μᾶς κυβέρνησαν τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Οὐσιαστικῶς αὐτὸ ποὺ λέει ὁ λαός μας, πὼς τὸ ψάρι βρωμᾶ ἀπὸ τὸ κεφάλι, εἶναι ἡ πραγματικότης μας, ποὺ ἀρνούμαστε νὰ ἀντικρύσουμε, νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Καὶ εἶναι καλὸ νὰ ξεχνᾶμε τὰ ἄσχημα, γιὰ νὰ μειώνουμε τὸν πόνο, ἀλλὰ εἶναι ἄθλιο νὰ ξεχνᾶμε αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὴν ταὐτότητά μας, στὸν αὐτοπροσδιορισμό μας καὶ στὸν τρόπο ποὺ ἐπιλέγουμε αὐτοὺς ποὺ θὰ μᾶς «κυβερνήσουν».
Γιατί; Μὰ διότι ὅλα αὐτὰ ἔχουν τελικῶς ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν διαβίωσί μας , στὴν ἀξιοπρέπειά μας καὶ στὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν…
Θὰ ξεκινήσω μὲ τοὺς προσφάτους… Τοὺς …σχεδὸν κυβερνῶντες… Ἤ τέλος πάντων αὐτοὺς ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ μᾶς κυβερνήσουν….

Φαντάσου οἰκογένειες καὶ βγάλε συμπέρασμα...1Γιὰ νὰ πᾶμε ὅμως λίγο πιὸ πίσω… Ὄχι πολύ… Λίγο…
Τί ἔχουμε ἐδῶ;

Φαντάσου οἰκογένειες καὶ βγάλε συμπέρασμα...2Ἤ μήπως ξεχάσαμε τόν υἱό Βαρβιτσιώτη, μέ τά ἑξήντα ἕξι ἀκίνητα, πού δήλωνε πώς εἶναι ἀναφαίρετον δικαίωμα κάποιου νά καίῃ τήν σημαία;
Τήν «ἐθνική μας κοντέσα» πού χαρακτήρισε ὡς «ἐθνική βλαχιά» τήν ξεχάσαμε; Θυγατέρα τοῦ Θεοδώρου Κοτσώνη ἡ «κοντέσα» παρακαλῶ… Τοῦ συστήματος κι αὐτός!!!
Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως… Μόνον αὐτοί εἶναι;
Τόν Τρεμόπουλο τόν θυμάστε; Μήπως σᾶς λέει κάτι ἡ θέσις τοῦ ἀποκόμματός του γιά τήν Βαρδάρσκα; Μπᾶ… Ψιλὰ γράμματα…
Καί μόνον αὐτός;
Ποιός θά ξεχάσῃ τόν Στέφανο Μάνο πού συνεργάστηκε μέ τόν Βαλλιανάτο; Δῆλα δή ποιός θά ξεχάσῃ τόν Στέφανο Μάνο πού ἀξίωσε τήν ψῆφο μας μέ συνεργάτη του αὐτόν πού θέλει νά καταλύσῃ τήν Μακεδονία μας;
Ἤ μήπως μποροῦμε νά ξεχάσουμε τό GAPατο καί τήν μανούλα του; Τήν θυμᾶστε; Ἐπάνω στὸν νεκρὸ πενθερό της κάθεται!!!
Φαντάσου οἰκογένειες καὶ βγάλε συμπέρασμα...4

Ἔτσι, ἐν τελῶς ἐκ τοῦ προχείρου, σήμερα τὸ σημείωμα… Ἔτσι, γιὰ νὰ θυμόμαστε τὸ ποιοὶ δὲν εἴμαστε καὶ τὸ ποιοὶ ὀφείλουμε νὰ γίνουμε…
Δύσκολος δρόμος… Βαρὺ τὸ φορτίο…
Ἀλλὰ ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ λογιζόμαστε γιὰ ἐλεύθεροι, τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἄ, ἡ πρώτη φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ ἄλλο σύστημα ποὺ λέγεται ἀναρχία… (Μπουρμπουλίθρες…!!!) Πάντως οἱ πραγματικοὶ ἀναρχικοὶ εἶναι συνήθως καὶ πατριῶτες. Οἱ γιαλαντζί, οἱ πληρωμένοι, οἱ κατευθυνόμενοι δὲν ξέρω τὶ εἶναι…  

σχετικὰ θέματα:

Τά 66 ἀκίνητα τοῦ υἱοῦ Βαρβιτσιώτη

Μία φωτογραφία ποὺ προσβάλλει ὅλους τοὺς Ἕλληνες!!!

Ἡ ἐθνική μας «κοντέσα»!!!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply