Τὰ 66 ἀκίνητα τοῦ υἱοῦ Βαρβιτσιώτη

Βαρβιτσιώτης

Σταθερὰ μαζύ.
Ἐμεῖς πληρώνουμε, ἐσὺ τὰ τρῶς. Διότι ἄν δὲν πληρώσουμε ἐμεῖς θὰ ἀναγκασθῇς νὰ πληρώσῃς ἐσὺ καὶ οἱ διορισμένοι, οἱ δικοί σου καὶ τοῦ «ρουσφετογιάννη», ἄν ἔχῃς ἀκουστά.

Μινώταυρος

Ὅλο τὸ «πλούσιο» βιογραφικὸ τῆς οἰκογενείας Βαρβιτσιώτη, ὁ ὁποῖος τόλμησε νὰ πῇ: «Ὅποιος δὲν ἔχει γιὰ τὸ χαράτσι, νὰ πουλήσῃ τὸ σπίτι του».

Ὁ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, γόνος τῆς γνωστῆς οἰκογενείας ποὺ λυμαίνεται τὸν τόπο σχεδὸν ἀπὸ τότε ποὺ ἱδρύθηκε.
Ὁ παπποῦς του ἦταν στὴν δίκη τῶν δοσιλόγων, δικηγόρος τοῦ Ἰωάννου Ῥάλλη, ἱδρυτοῦ τῶν ταγμάτων ἀσφαλείας, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη τελικὰ σὲ ἰσόβια ὡς προδότης, τὸ 1945. 

Ὁ πατέρας του εἶναι ὁ Γιάννης Βαρβιτσιώτης, γνωστὸς καὶ ὡς «ῥουσφετογιάννης», λόγῳ τῆς τεραστίας ἐμπειρίας του ἀπὸ τὰ καμμιὰ δεκαριὰ ὑπουργεῖα, ἀπὸ ὅπου ἔχει περάσει, ὑπηρετῶντας πάντα μὲ τὸ ἀζημίωτο βέβαια, τὸ …δημόσιο συμφέρον!!!

Ὡς καλὸς πατέρας πάντα βοηθοῦσε τὰ παιδιά του, εἶτε ὡς ὑπουργός, εἶτε, πχ, ὡς μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ ἱδρύματος Βουδούρη, ὅπου φρόντιζε ὑ υϊός του Θωμᾶς καὶ ἡ ἑταιρεία του  «V+O» νὰ παίρνουν κάποιο συμβόλαιο…

Ἡ «V+O»τὰ πῆγε καλὰ ἐπὶ Σημίτη-βοήθησε καὶ ὁ μπαμπάς- ἀλλὰ ἄνθησε μὲ τὴν ΝΔ στὴν ἐξουσία.
Ὅποιος ἐπιχειρηματίας ἤθελε μερίδιο ἀπὸ τὶς κρατικὲς προμήθειες, ἡ «V+O» ἦταν ἡ καλλίτερη ἐπιλογή…
Ἀργότερα ἡ οἰκονομικὴ κρίσις ἔφερε καὶ νέους πελᾶτες, ὅπως τὸ Ταμεῖο Ἀξιοποιήσεως τῆς Ἰδιωτικῆς Περιουσίας τοῦ Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), τράπεζες καὶ ἄλλους πολλούς… 

Ἀλλὰ σήμερα θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὸν Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, γιατὶ μπορεῖ ὡς ὑπουργὸς ναυτιλίας νὰ φροντίζῃ τὰ συμφέροντα τῶν φίλων του, ὅπως π.χ. μὲ τὸ ΦΕΚ Β 1772/23-7-2013, μὲ τὸ ὁποῖο αὔξησε τὰ ναῦλα τῶν ἀκτοπλοϊκῶν εἰσιτηρίων, ὅμως ἔχει ἀποδείξει ὅτι διαθέτει καὶ ἐπιχειρηματικὸ μυαλό:

Τὸ 1999 μέσῳ offshore ἑταιρείας, ἀγοράζει στὴν Μύκονο συνολικὰ μιὰ ἔκταση 375 στρεμμάτων ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν 295.800.000 ἐκατομμυρίων δραχμῶν.
Ἑπτὰ μῆνες μετά, πουλᾶ τὴν ἴδια ἔκταση γιὰ δύο δισεκατομμύρια!
Δηλαδή, ἀγόρασε 295 ἐκ, καὶ πούλησε 2 δίς!
Μιλᾶμε γιὰ ἐπιχειρηματικὸ δαιμόνιο, ὄχι παῖξε γέλασε!
Ἡ ἔκταση βέβαια εἶναι οὐσιαστικὰ ἄχρηστη, γεμάτη στοὲς ἀφοῦ ἐκεῖ ἆταν παλαιὰ μεταλλεῖα, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὸν Εὐγένιο Παπαδόπουλο, πρόεδρο καὶ διευθύνων σύμβουλο τῆς ἑταιρείας «Κοροντζᾶς ΑΕ» ποὺ ἀγόρασε τὸ οἰκόπεδο, δλδ ἀέρα κοπανιστό, γιαὰ 2 δίς.
Στὴν ἀγοροπωλησία βοήθησε καὶ ὁ τοπικὸς ἔφορος ἀλλάζοντας τὴν ἀντικειμενικὴ ἀξία τοῦ οἰκοπέδου, μὲ τὸ ἀζημίωτο βέβαια…
Ὅμως ὁ Εὐγένιος Παπαδόπουλος ἔχει μεγάλη καρδιὰ καὶ δὲν κράτησε κακία στὸν Βαρβιτσιώτη ποὺ τοῦ πούλησε τὸ ἄχρηστο οἰκόπεδο.
Ἴσως νὰ ἔπαιξε ῥόλο ὅτι ἀπὸ τὸ 1996 μέχρι τὸ 2000 ἤταν ἀποσπασμένος στὸ γραφεῖο τοῦ Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ἐνῶ τὸ ἀπὸ 2000 ἕως τὸ 2004 ἀπεσπάσθη  στὸ γραφεῖο τοῦ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη…

Τὸ χωραφάκι στὴν Μύκονο τελικὰ τὸ πούλησε ὁ Παπαδόπουλος στην ΑΛΤΕ τοῦ Ἀποστόλου Ἀλλαμανῆ, ὁ ὁποῖος ὑποθηκεύοντας τό, κατάφερε νὰ πάρῃ δανεικὰ καὶ ἀγύριστα 146.000.000 εὐρῶ ἀπὸ τὴν Ἀγροτική.
Καὶ ζῆσαν αὐτοὶ καλὰ καὶ ἐμεῖς πληρώσαμε τὸν λογαριασμό.
Στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012, ὁ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης πῆρε 19.630 σταυρούς.

Γιῶργος Θωμαΐδης

Δεῖτε καί πόσα ἀκίνητα μπορεῖ νά πουλήσῃ ὁ υἱός τοῦ μπαμπᾶ Βαρβιτσιώτη:

Τά 66 ἀκίνητα τοῦ ἐθνοκηφήνα Βαρβιτσιώτη

Ἄν δέν εἶναι πολύ εὐκρινές τό κείμενο τῆς φωτογραφίας δεῖτε τό pdf:

Βουλευτική ἀποζημίωσις καί ἀκίνητα τοῦ κηφήνα Μίλτου
Τὰ 66 ἀκίνητα τοῦ υἱοῦ Βαρβιτσιώτη (δήλωσις).pdf

(Visited 564 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὰ 66 ἀκίνητα τοῦ υἱοῦ Βαρβιτσιώτη

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φαντάσου οἰκογένειες καὶ βγάλε συμπέρασμα… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply