Τελικῶς ὑπῆρχε ὁ Ὑέτιος Δίας;

Τελικῶς ὑπῆρχε ὁ Ὑέτιος Δίας;Ὑέτιος… Ὑψιβρεμέτης…
Κι ἄλλα πολλά, ἀνάλογα καὶ δηλωτικὰ τῆς σχέσεῶς του μὲ τὴν βροχή.
Στὸ Τροφώνιον Ἄνδρρον μάλλιστα οἱ παραδόσεις ποὺ ἔφθασαν ἔως ἐμᾶς, μᾶς παραδίδουν μία πολὺ περίεργη πληροφορία. Οἱ ἱερεῖς δημιουργοῦσαν βροχή… Καὶ τὶ βροχή… Ὅπου ἤθελαν, γιὰ ὅσο ἤθελαν, ὅπως ἤθελαν…
Κάτι γνώριζαν λοιπόν αὐτοί οἱ ἱερεῖς ἤ μήπως παλάβωσαν οἱ παπποῦδες μας καί δέν ἤξεραν τί ἔλεγαν;

Ὑπάρχει ἕνα «περίεργο» βιβλίο, στὸ ὁποῖον γίνονται κάποιες ἀναφορές, γιὰ τὴν ἱκανότητα τῶν ἱερέων νὰ προκαλοῦν βροχή, ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ συγγραφέας του δὲν ξέρει τὸ τὶ τοῦ γίνεται. Οἱ ἀναφορὲς ποὺ γίνονται, πάντα σὲ σχέσι μὲ τὸ Τροφώνιον Ἄνδρον, μέσα σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο, κάτι θέλουν νὰ μᾶς ποῦν, ἀλλὰ ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ συγγραφέως καταδεικνύει πὼς ἀπὸ κάπου τὰ ἄκουσε καὶ ὁπωσδήποτε δὲν μπόρεσε νὰ τὰ κατανοήσῃ. Βέβαια αὐτὸ εἶναι καὶ …καλό, γιὰ κάποιους, διότι μία ἄκρη, τόση δά, εἶναι ἐκεῖ μέσα γιὰ νὰ ξετυλιχθῇ τὸ κουβάρι τῆς ἱστορίας. Ὄχι τοῦ συγγραφέως… Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… 

 

Στην περιοχή της Σταυρούπολης της ΡΟ πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι δοκιμές ενός νέου συστήματος που αναπτύχθηκε από Ρώσους επιστήμονες και το οποίο θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ξηρασίας. Το νέο σύστημα είναι ένας πύραυλος που ονομάστηκε Αλαζάν 12, ο οποίος μπορεί να προκαλεί βροχή.

Στην περιοχή της Σταυρούπολης, στο όρος Στριζάμεντ, τον πύραυλο εκτόξευσαν μέσα σε ένα σύννεφο. Κατά την έκρηξή του σκορπίστηκε μια ειδική υδροσκοπική σκόνη, η οποία μετατρέπει τα συνηθισμένα σύννεφα σε σύννεφα βροχής.

Για την ανάπτυξη του ειδικού πυραύλου χρειάστηκε ενάμιση έτος. Το κόστος ενός παρόμοιου «ξορκιστή βροχών» θα είναι περίπου 200 ευρώ.

ἡ φωνὴ τῆς Ῥωσσίας

Τί ἔλεγα λοιπόν;
Πώς κάποτε κάποιοι ἰσχυρίζονταν πώς ἔφτιαχναν βροχή;
Χμμμ… Μὰ δὲν εἶχαν πυραύλους, θὰ μοῦ ἀπαντήσουν κάποιοι σύγχρονοι καὶ πολὺ κατηρτισμένοι…
Σωστά… Δὲν εἶχαν πυραύλους σὰν τοὺς σημερινούς…
Ἀλλὰ βροχὴ ἔφτιαχναν… Τὸ πῶς εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις. Δὲν εἶναι δικό τους πρόβλημα νὰ μᾶς ἀποδείξουν τὴν ἀλήθεια αὐτῶν ποὺ ἰσχυρίζονται ἀλλὰ δικό μας τὸ νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε.

Φιλονόη

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply