Γνωρίζατε ὅτι ὅποιος διδάσκει πολεμικές τέχνες εἶναι ἐγκληματίας;

Γνωρίζατε ὅτι ὅποιος διδάσκει πολεμικές τέχνες εἶναι ἐγκληματίας;Τὸ ἄκουσα κι αὐτό!!!
Εἶναι γεγονός!!!
Καὶ Ὤωωωω, ναί, τὸ κατηγορητήριο κατὰ τοῦ Κασιδιάρη βασίζεται καὶ στὸ ὅ,τι προπονοῦσε μέλη τοῦ κόμματός του στὶς πολεμικὲς τέχνες.

Στὸ 5:52 λοιπὸν ἐρωτᾶ ὁ Χατζη-Νίκος τὸν δικηγόρο γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Κασιδιάρης ἐκπαίδευε μέλη τοῦ κόμματος στὶς πολεμικὲς τέχνες!!!
Ὤ ῥέ!!! Αὐτὸ πράγματι εἶναι λογικὸ ἐπιχείρημα!!! Καὶ φυσικὰ εἶναι ἐγκληματικὴ ἐνέργεια!!!
Σωστά;

Γιά νά δοῦμε ὅμως, εἶναι ἔτσι;

Δημοσκόπησις. Προηγεῖται ὁ Κασιδιάρης στήν Ἀθήνα

Λέτε νά εἶναι πολιτική σκοπιμότης ἡ σύλληψις Κασιδιάρη; Λέτε νά θέλουν νά τοῦ ἁρπάξουν τόν Δῆμο Ἀθηναίων μέσα ἀπό τά χέρια; Λέτε νά τολμοῦν τόσο θρασύτατα νά χρησιμοποιήσουν τήν «δικαιοσύνη» γιά τόσο ποταπά κίνητρα;

Τί νά σᾶς πῶ… Ἐγὼ ἀπὸ τὸν Πόντο εἶμαι.
Τὰ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων δὲν τὰ ἀντιλαμβάνομαι…
Καὶ ναί, πιστεύω, ἄν καὶ δὲν μοῦ πέφτει λόγος, πὼς ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, μαζὺ μὲ τὴν εἰσαγγελία, μαζὺ μὲ τὸ πολιτικὸ σύστημα ὀφείλουν σὲ ὅλους μας ἐξηγήσεις.

Ὅσο γιὰ τὸν Χατζηνικολάου καὶ τὴν Ζαχαρέα… Τί νά πῶ;
Πῶς θά δικαιολογήσουν τήν θέσι τους; Ἐὰν ποῦν κάτι ἄλλο, τότε κινδυνεύουν καὶ οἱ ἴδιοι μὲ συλλήψεις.
Τό καλό κράτος, μέ τήν δικαία νομοθεσία, μέ τήν ἄμεμπτο δικαιοσύνη, μέ τήν μή ἐλεγχομένη εἰσαγγελία δέν εἶναι μία πραγματικότης;
Εἶναι δυνατόν λοιπόν νά ἰσχυριστοῦν τό ἀντίθετον;

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ δικαίωμα τῆς ὑπερασπίσεως φυσικὰ δὲν τὸ ἔχουν τὰ μέλη τῆς ….«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως»!!! Σέ ποιό κράτος τοῦ κόσμου εἴπαμε συμβαίνει αὐτό; Ὁ δὲ συνήγορος ὑπερασπίσεως, ὡς γνωστὸν πλέον, διεγράφῃ ἀπὸ τοὺς καταλόγους τῆς ΝουΔούλας. Ἄν καὶ γενικῶς μὲ τὰ κουδουνισμένα εἶναι μόνον νὰ γελᾶς, θὰ τοῦ πῶ, δημοσίως, συγχαρητήρια. Ὄχι διότι ἔπαψε νὰ εἶναι κουδουνισμένος, ἀλλὰ διότι ἀπεφάσισε νὰ λειτουργήσῃ ὡς δικηγόρος κι ὄχι ὡς κομματόσκυλο. Ἀφῆστε δὲ ποὺ τελικῶς, ἀνεξαρτήτως τῆς τροπῆς ποὺ θὰ ἔχουν τὰ πράγματα, θὰ ἔλθῃ ἐκείνη ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ μᾶς φορτώσουν τὴν Χρυσῆ  Αὐγή, θέλουμε δὲν θέλουμε. Γιὰ νὰ μὴν πῶ  πὼς θὰ τοὺς παρακαλοῦμε γιὰ νὰ μᾶς τὴν φέρουν… Τόσο… μὰ τόσο…

φωτογραφία

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply