«Ὅταν συνηθίζῃς τὸ τέρας, ἀρχίζεις νὰ τοῦ μοιάζῃς»

«Ὅταν συνηθίζῃς τὸ τέρας, ἀρχίζεις νὰ τοῦ μοιάζῃς»Ὅσο γιὰ τὶς παρακολουθήσεις…
Ὅταν παρακολουθοῦν ἕνα κόμμα, καλῶς ἤ κακῶς, ψηφισμένο ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, θά κολλήσουν στό νά μήν παρακολουθήσουν τά ἄλλα κόμματα, καί εἰδικῶς αὐτό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως;
Κυριολεκτικῶς σοκαρίστηλα, ὅταν μὲ τόση ἄνεση ἀνεκοίνωσαν πὼς παρακολουθοῦν τὴν Χρυσῆ Αὐγή.
Κι αὐτό, γιατὶ τὸ μυαλό μου ἀμέσεως πῆγε πίσω ἀπὸ τὴν …κουρτίνα!
Διότι…
Ὅταν τὸ κάνεις γιὰ ἕναν, τὸ κάνεις γιὰ ΟΛΟΥΣ τοὺς πολιτικούς σου ἀντιπάλους.

Καί τό χειρότερο;
Πηγαίνουν νὰ μᾶς ἐθίσουν στὴν χουντικὴ νοοτροπία τῶν παρακολουθήσεων!!!
Θυμηθεῖτε τὴν φράσι τοῦ Μάνου Χατζηδάκη… πώς…

«Ὅταν συνηθίζεις τὸ τέρας, ἀρχίζεις νὰ τοῦ μοιάζεις!»

Εὐστρατία Σουράβλα

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply