Ἐγὼ ὁ Ἕλλην.

Ἐγὼ ὁ Ἕλλην.Ποιός εἶμαι;
Πῶς θά βρῶ τόν δρόμο μου;
Πῶς θά ἐπαναπροσδιορίσω τούς στόχους μου;
Πῶς θά καταφέρω νά ξαναγίνω Ἕλλην
Τί πρέπει νά ἀφήσω πίσω μου;
Τί πρέπει νά ἀναζητήσω γιά τό αὔριο;
Πῶς ὀφείλω νά συμπεριφέρομαι;
Τί χρειάζεται νά ἐρευνῶ;
Πόσο καλά πρέπει νά ἐπανεξετάσω τήν ἱστορία μου;
Ποιές ἀξίες ὀφείλω νά ὑπερασπίζομαι;
Τί χρειάζεται νά διδάξω στά παιδιά μου;
Ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ποιά εἶναι;
Αὐτά, καθὼς κι ἄλλα πολλά, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα ἐρωτήματ ποὺ ὀφείλω νὰ θέσω στὸν ἑαυτόν μου…
Ὁ δρόμος εἶναι μακρύς, ἀλλὰ φωτεινός. Ὅσους ἀντιλαμβάνονται, τοὺς Ἕλκει καὶ τοὺς Καθοδηγεῖ ἡ Ἀλήθεια.
Ἐμεῖς, ὡς ἄτομα, ὀφείλουμε, στοὺς ἑαυτούς μας πρῶτα, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐπερχομένους, μίαν ἀναθεώρησι τῶν ὅσων ἔως τώρα θεωρούσαμε ὡς δεδομένα.
Ὅλα πρέπει νὰ ἐπαναδομηθοῦν σὲ ἄλλες βάσεις…
Ὅλα…
Καὶ πρῶτα πρῶτα ἐμεῖς…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν θά, ἤ δὲν θά, ἀσχοληθοῦμε μὲ θρησκεῖες, αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα. Ἄς τὸ παρακάμψουμε γιὰ τὴν ὥρα. Προέχει ὁ ἐπαναπροσδιορισμός μας. Ἡ κοσμοθέασις παραμένει πάντα προσωπικὴ ὑπόθεσις ἐπιλογῆς.

φωτογραφία

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply