Ἀντι-εἰδήσεις… 26 Ὀκτωβρίου 2013

Μίας ἀνάσας εἰδήσεις… 26 Ὀκτωβρίου 2013Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἀντώνης ἄνοιξε τὶς Κερκόπορτες, Ἀντώνης θὰ τὶς κλείσῃ (β)
  Ἑπτὰ σημεῖα-διαπιστώσεις, γιὰ τὸ πρόβλημα τῶν «νεοελλήνων» παρουσίασε στὴν σύνοδο κορυφῆς. Ὅπως μπῆκε, ἔτσι καὶ βγῆκε.  Δὲν τὸν ἀκούει κάποιος. Τελικῶς μόνος του ἄνοιξε τὶς Κερκόπορτες ἀλλὰ δὲν σκέφθηκε πὼς χρειάζονται καὶ κλείσιμο.
 • Παράλογη ἡ εἰσβολὴ τῆς ἀστυνομίας σὲ ἰατρικὰ κέντρα ἐθελοντῶν.
  Ἔτσι τοὐλάχιστον ἰσχυρίζεται ὁ Παπαδημούλης. Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε δίκαιον ἔχει… Ἀλλά ποῦ νά τό βρῇ;
 • Ἡ ΔΗΜΑΡ ἀναζητᾶ τὴν ταὐτότητά της.
  Μετὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες ὑποχωρήσεις, κωλοτοῦμπες, ξεπουλήματα, ἀπεφάσισαν ἐκεῖ μέσα νὰ ἐνδιαφερθοῦν ἐπὶ τέλους καὶ γιὰ τὸ ἐὰν οἱ Ἕλληνες χρειάζονται διαφορετικὴ πολιτική, ἀπὸ τὴν μνημονιακή, ποὺ μὲ τόσο σθένος ἐξυπηρέτησαν. Ὁ Φώτης φωτίστηκε καὶ ξύπνσε ἀντιμνημονιακός. Νὰ δεῖτε ποὺ σὲ λίγο θὰ ζητᾶ καὶ τὴν ψῆφο μας…
  Νά τό χαρακτηρίσω ὡς θράσσος;
 • Ἡ συμφωνία Βενιζέλου Σαμαρᾶ ἐξαφανίζει τὸ μΠατΣοκ.
  Ἄν κι ἀκόμη δὲν τὸ ἔχουν συνειδητοποιήσῃ, κάτι ἀρχίζουν νὰ ἀντιλαμβάνονται σιγὰ σιγά. Ἤδη ἀρχίζουν νὰ διαμαρτύρονται βουλευτές. Αὐτὸ δὲν εἶναι κακό… γιὰ ἐμᾶς. Γιὰ αὐτοὺς δὲν γνωρίζω πῶς θὰ ἐξελιχθῇ…
  Πάντως οἱ γκρίνιες ξεκίνησαν. Εἶναι προτιμότερο νὰ ἐπιπλεύσουν, ὡς ἄξιοι καὶ ἱκανοὶ φελλοί, παρὰ νὰ βουλιάξουν διὰ παντός.
  (Ἀγνοοῦ, κατὰ πῶς φαίνεται, πὼς δὲν εἶναι φελλοὶ ἀλλὰ …κουράδες. Οἱ κουράδες ἐπιπλέουν μέν, ἀποδομοῦνται δέ, ταχύτερα ἀπὸ τοὺς φελλούς!!!)
 • Ἡ ἀνοχὴ-ἀθώωσις Βενιζέλου δὲν θὰ διαρκέσῃ.
  Κι ἔπεται μεγαλυτέρα καὶ ταχυτέρα καράῤῥευσις… Ὁ Μπένυ πῆρε παράτασι, μήπως καὶ καταφέρει, κατὰ πῶς ἐλπίζει, νὰ ἀποφύγῃ τὶς διώξεις. Δὲν εἶναι κακό. Βάσει τῆς ὑπαρχούσης νομοθεσίας, λίγο χρειάζεται ἀκόμη, γιὰ νὰ …γυρίσῃ, μέσῳ ἐκλογῶν, σὲ κατάστασι τέτοια ποὺ νὰ ἔχουν ἀποφευχθῇ οἱ διώξεις. Ἔτσι πιστεύει τοὐλάχιστον…
 • Τὸ μαντρὶ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἔπαψε νὰ εἶναι μαντρί.
  Μετὰ τὰ τελευταῖα γεγονότα ὁ Γλέζος τὰ ξαναβρῆκε μὲ τὸν τΣΥΡΙΖΑ. Οἱ ὅποιες διαφωνίες μένουν στὸ περιθώριον. Προέχει ἡ ἀνάληψις τῆς ἐξουσίας.
 • Παρα-κράτησε ὁ Καμμένος.
  Ἔως τώρα ἦταν, ἄς ποῦμε, καλός. Τώρα ὅμως, τώρα ποὺ ἐτοιμαζόμαστε γιὰ ἀλλαγὴ σκηνικοῦ, περνᾶ σιγὰ σιγὰ στὰ ἀζήτητα.
  Ἡ γνωστὴ ἀποκάλυψις, ποὺ παρουσίαζε τὸν Καμμένο ὡς …φαταούλα, διότι ἐνοικίαζε, προσωπικό του ἀκίνητο, ἀν τὶ 6.000 εὐρώ, στὸ ΔΙΚΟ ΤΟΥ κόμμα, ἐπανέρχεται. Ἄν τὰ νὰ δοῦμε γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ γυρνοβολᾶ δεξιὰ κι ἀριστερὰ ὡς «σωτήρας».
 • Ὁ Βορίδης στηρίζει τὴν φοροδιαφυγὴ τῶν «μεγάλων» καὶ ἀναθεματίζει τὴν ἀδυναμία πληρωμῆς τῶν «μικρῶν»
  Ἔως τώρα γνωρίζαμε κάτι ψιλὰ γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ. Τώρα μάθαμε πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διωχθοῦν, οἱ ὅποιοι «μεγάλοι» φοροδιαφεύγουν, διότι ὑπάρχουν αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν. Κατὰ τὸν τσεκουράτο πάντως καλῶς συμβαίνουν οἱ ῥατσιστικὲς διώξεις κατὰ Ἑλλήνων.
  Τό τσεκούρι πού κάποτε κουβαλοῦσε τό ἔχει πάντα πρόχειρο;

τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία …πατέρα…!!!

 • Κύκλωμα μέν, ἀθίγγανη δέ.
  Μετὰ ἀπὸ τὸν τόσο θόρυβο ἀπεκαλύφθῃ πὼς ἡ μικρὴ «Μαρία» ἦταν ἐπίσης ἀθίγγανη. Πρωτότυπο;
  Διόλου. Τώρα ἔπεται ὅμως καὶ τὸ τσιπάκι. Τόση φασαρία δὲν ἔγινε γιὰ τὸ τίποτα.

ἄς ποῦμε καὶ κάτι γιὰ …θέματα ὑγείας

 • Λάχανον τὸ σωτήριον.
  Κατόπιν ἐρευνῶν ἀπεδείχθῃ πὼς τὸ λάχανον, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ σταυρανθῆ λαχανικά, προσφέρουν στὸν ὀργανισμὸ ἕνα εἶδος ἀσπίδος κατὰ τῶν καρκίνων, τῶν ἡλιακῶν ἀκτινοβολιῶν καὶ τῶν τῆς χημειοθεραπείας.
  Εἶναι καὶ ἡ ἐποχή του…

ἐθνικοὶ μπελάδες

 • Ὁ Νίμιτς σὲ χωριστὲς συναντήσεις μὲ Ἑλλάδα-Βαρδάρσκα δείχνει νὰ ἔχῃ ἀνεξάντλητη ὑπομονή.
  Παρὰ τὶς γνωστὲς θέσεις τῶν Βαρδαρσκανῶν, οἱ συναντήσεις ξεκίνησαν. Ἀκόμη κι ἐὰν διαφαίνεται τὸ ἀδιέξοδον, γιὰ τὴν πολυπόθητη, ἀπὸ τὸν Νίμιτς,  συμφωνία, αὐτὸς δὲν ἐνοχλεῖται. Ἔχει ὑπομονή, ἐπιμονὴ καὶ γερᾶ νεῦρα, κατὰ πῶς ἰσχυρίζεται.
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Θά ἐπιτύχῃ;
 • Ὁ Σαμαρᾶς προτείνει λύσεις γιὰ τὸ μεταναστευτικό.
  Ἀλλὰ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις τὸν ἔχει συνδεδεμένο μὲ …Κάϊρο.
 • Ἡ Μέρκελ …φτύνει Σαμαρᾶ.
  Μόλις λίγα 24ωρα μετὰ ἀπὸ τὴν πρότασί της γιὰ συμπαράστασι στοὺς Ἕλληνες, ῥίχνει μία …ῥοχάλα στὸν Σαμαρᾶ, ἐπαναφέροντάς τον σὲ κατάστασι …ὑπηκόου.
  Ἔτσι Ἀνγγέλα…
  Νὰ μὴν παίρνουν καὶ πολὺ ἀέρα τὰ σκουληκοειδή….

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ ἀνάκαμψις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.
  Μόνοι τους τὰ βλέπουν, μόνοι τους τὰ προγραμματίζουν, μόνοι τους τὰ ἀνακοινώνουν. Στὴν διάσκεψι κορυφῆς ἀπεφασίσθῃ πὼς μετὰ ἀπὸ τὶς τόσες πολλὲς θυσίες, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις ἀνακάμπτει. Τὸ ὅ,τι τὸ εὐρὼ ταξειδεύει, σὲ σχέσι μὲ τὸ δολάριο, γιὰ δυθεώρητα ὕψη, δὲν παίζει ῥόλο, εἰδικῶς σὲ αὐτὴν τὴν περίοδο ποὺ διανύουμε.
  Πάει καλὰ ὅμως. Αὐτοί, καθὼς φαίνεται, ἔχουν καὶ τὸ μαχαίρι καὶ τὸ πειρούνι. Ἄρα, κόβουν, ῥάβουν, ξηλώνουν…
  Ἡ πραγματικότης εἶναι σαφῶς διαφορετική. Ἁπλῶς γιὰ νὰ τὴν δοῦν χρειάζεται κάποιος χρόνος…
 • Τὸ μεταναστευτικὸ βουλιάζει τὴν Εὐρώπη.
  Σὲ μίαν Εὐρώπη ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ πάψῃ νὰ ἀναπτύσσεται ἡ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεταναστῶν, φαίνεται νὰ τὴν ὁδηγῇ ταχύτερα στὴν καταστροφή. Παρὰ ταὔτα, μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων διαπιστώσεων, περιλαμβάνεται καὶ τὸ συμπέρασμα πὼς ἡ Frontex κάνει θαυμάσια τὴν δουλειά της. Δῆλα δὴ θαυμάσια φροντίζει γιὰ τὴν διαφύλαξι τῶν Εὐρωπαϊκῶν συνόρων.
  Τί νά σᾶς πῶ; Ἐπαναλαμβάνομαι. Αὐτοὶ γνωρίζουν καλλίτερα.
  (Τὸ οὐσιῶδες εἶναι πὼς τελικῶς ἡ Frontex, βάσει πάντα τῶν συμπερασμάτων, ποὺ παραμένουν ἀνύπαρκτα, τελικῶς μεριμνᾶ γιὰ τὸ πόσο πιὸ εὔκολα θὰ προσαρμοστοῦν οἱ «νεοευρωπαῖοι» στὸ νὰ παραμείνουν στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη ὡς «νεοέλληνες». Ἔως ἐκεῖ ἔμαθα… Τὰ ὑπόλοιπα συντόμως…!!!)
 • Ἀνέβηκε πάλι τὸ χρηματιστήριο.
  Εἴπαμε τοὺς λόγους. Ἁπλῶς παρακολουθοῦμε γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε.

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • νὰ μὴν τὸ ξαναλέμε…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Γαλλογερμανικὴ πρωτοβουλία γιὰ παύσι τῶν παρακολουθήσεων ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.
  Μετὰ τὸν σάλο γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις περὶ τῶν παρακολουθήεων, ἀκόμη καὶ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου τῆς Μέρκελ, ἀναλαμβάνουν δράσι οἱ δύο ἡγέτες γιὰ τὴν ἐπαναδιαπραγμάτευσι τῶν σχέσεῶν τους μὲ τὶς ΗΠΑ. Δὲν εἶναι κακό. Σὲ πρόσκλησί τους ὅμως γιὰ συμμετοχὴ κι ἄλλων ἡγετῶν, ἀντιμετώπισαν ἀπὸ διαφορία ἔως …ἐξαφανίσεις. Εἶναι τώρα καιρός νά θέσουν σέ νέες βάσεις καί οἱ λοιποί τίς σχέσεις τους μέ τούς «πλανητάρχες»; Ὄχι βέβαια…

  Ὅσο γιὰ τοὺς «δικούς μας»… Αὐτοὶ ἔχουν χωθῇ κάτι ἀπὸ τὴν γῆ καὶ σκάβουν λαγούμια!!!
 • Ἡ Τουρκία ἐνισχύει στρατιωτικῶς τὴν Ἀλβανία.
  Εἶναι γεγονός. Ἡ Ἀλβανία μειώνει τὶς στρατιωτικές της δαπάνες διότι ἡ Τουρκία ἀναλαμβάνει νὰ τὶς ἀναπληρώσῃ.
  Νά σκεφθοῦμε κάτι χειρότερο;

 • Ἡ Βουλγαρία βάζει φράκτη.
  Σὲ φράκτη, ἐπὶ τῶν συνόρων της μὲ τὴν Τουρκία, προχωρᾶ ἡ Βουλγαρία γιὰ ἀνακοπὴ τῶν κυμάτων «νεοβουλγάρων» ποὺ τῆς στέλνει ἡ Τουρκία.
 • Ἡ Μαδαγασκάρη ἀπειλεῖται μὲ γενοκτονία.
  Τέσσερα ἐκατομμύρια ἄνθρωποι ἀπειλοῦνται μὲ γενοκτονία, διότι ἀκρίδες καταστρέφουν τὴν γεωργικὴ παραγωγὴ καὶ διότι οἱ βροχοπτώσεις ἦσαν ἐλάχιστες.
 • Ἕνας στοὺς ἕξι Γερμανοὺς στὸ ὅριον τῆς φτώχειας.
  Ἄν καὶ ἡ Γερμανία καλὰ κρατεῖ στὰ εὐρωπαϊκὰ συμβάντα, οἱ πολῖτες της δὲν ἔχουν τὴν αὐτὴν εἰκόνα. Βουλιάζουν, ὅπως βουλιάζουν οἰκονομικῶς κι ὅλοι οἱ πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

 φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply