Πῶς νά σωπάσω;

Πῶς νά σωπάσω;Ἡ καταστροφὴ τῆς Πατρίδος   μας ἐξακολουθεῖ.
Ὅπου κι ἐὰν κυττάξῃ κάποιος, ὅπου κι ἐὰν στρέψουμε τὸ βλέμμα μας, ὅπου κι ἐὰν πασχίσουμε νὰ ξαποστάσουμε, μία καταστροφή…
Κι ὅλες οἱ καταστροφὲς «ἀναβαπτίζονται» σὲ ἀνάπτυξι, σὲ ἐπενδύσεις, σὲ …ἀνάγκη!!!
Κουραφέξαλα… Ὑπάρχουν τόσοι πολλοὶ τρόποι γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βοηθήσουμε τὸν τόπο μας νὰ ἀνασάνῃ, ποὺ καταντᾶ γελοῖο τὸ νὰ ἐξακολουθοῦμε τὴν καταστροφή, ὑποκρινόμενοι πὼς θὰ δημιουργηθοῦν κατάλληλες ὑποδομές, πρὸ κειμένου νὰ μείνουν κληρονομιὰ στὰ παιδιά μας…
Ἀστειότητες… Εἶναι δυνατόν νά θεωροῦμε κληρονομιά τῶν παιδιῶν μας τήν τσιμεντοποίησι, τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος καί τόν ἀφανισμό χλωρίδος καί πανίδος; Καί πῶς θά ζήσουν τά παιδιά μας; Μέ μάσκες ὀξυγόνου;

Ὅλα ὅσα συμβαίνουν γύρω μας δὲν ἐξυπηρετοῦν ἐμᾶς, παρὰ μόνον  συμφέροντα ἀλλότρια. Ἐπὶ τέλους, δὲν εἴμαστε ἀμέτοχοι. Δὲν εἴμαστε ἄσχετοι κι ἀνεύθυνοι τῶν καταστροφῶν! Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ προασπίσουμε τὸδικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου στὴν ὑγιὴ διαβίωσι ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἀνεξαρτήτως χρώματος, ταὐτότητος πιστεύω. Εἴμαστε ἀπολύτως συνδεδεμένοι κι ἐξαρτώμενοι μὲ τὸν ἀφανισμὸ τῆς πανίδος στὴν Ἀνταρκτική, στὸ Μεξικό, στὴν Ἀλάσκα, στὴν Μαδαγασκάρη, στὴν Ἰαπωνία… Δὲν εἶναι καὶ τόσο μακριά μας αὐτὰ ποὺ δὲν φθάνει τὸ βλέμμα μας…
Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐὰν αὐτὲς οἱ καταστροφὲς συμβαίνουν ἐδῶ, δίπλα μας, μέσα στὴν Πατρίδα μας…

Μία καλλίτερη ματιά… Λίγη περισσότερη μέριμνα…
Λίγη περισσότερη εὐθύνη ἀπὸ ὅλους μας…

Φιλονόη

Τὸ παρακάτω σχόλιον ἀπὸ τὸ ταινιάκι.

Μια συμπαραγωγή του Παγκρήτιου Δικτύου κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ και της Τηλεόρασης από τους Πολίτες για το θέμα της επέλασης της «πράσινης» ενέργειας στην Κρήτη. Η κατάληψη ζωτικού χώρου εις βάρος του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (γεωργία – κτηνοτροφία) και οι επιπτώσεις στους ανθρώπους, στα σπάνια πτηνά και ευρύτερα στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης.

Ένα βίντεο καταγγελία για την χωρίς μέτρο και σχεδιασμό χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές με μόνο σκοπό τα οφέλη των εταιριών από την πώληση του ρεύματος, στο όνομα μιας απροσδιόριστης και νόθας «ανάπτυξης».

Για την ταινία παραχωρήθηκαν βίντεο αρχείου από την IndigoView (Θ. Παπαδουλάκης) και από το αρχείο της Τηλεόρασης από τους Πολίτες. Επίσης αποσπάσματα από την ταινία «Αποπηγάδι: Σήμερα εμείς αύριο εσείς» καθώς και διάφορα πλάνα και φωτογραφίες σχετικά με τις ΑΠΕ από το διαδίκτυο.

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply