Λίγη σιωπή…

Λίγη σιωπή...Πολὺς θόρυβος…
Πολὺ ἔντονη ἡ φασαρία…
Τὸ χάος ὁπουδήποτε μὰ κυρίως στὰ κεφάλια μας… στὶς σκέψεις μας…
Κυττῶ γύρω μου… παντοῦ ἀναστάτωσις…
Ἀκούω τοὺς θορύβους, τοὺς παρατηρῶ, παντοῦ ὑστερία…
Περιεργάζομαι τοὺς ἀνθρώπους… Καμμία αὐτοσυγκέντρωσις…
Εἴπαμε, παράνοια…

Λίγη σιωπὴ λοιπόν… Εἶναι ἀναγκαία… Λίγο νὰ σταθοῦμε νὰ κυττάξουμε μέσα μας…
Λίγο νὰ μείνουμε μόνοι μας μὲ τοὺς ἑαυτούς μας, γιὰ νὰ ἀνασυγκροτηθοῦμε… Νὰ ἡρεμήσουμε…
Ὁ θόρυβος μεγάλος ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ αὐτόν…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὰ πάντα θὰ συμβοῦν ὅπως τοὺς πρέπει…
Τί κερδίζουμε μέ τό νά ἐπιτρέπουμε στήν ἀναταραχή νά μᾶς καταπίνῃ;

Ἡ ἀνάγκη τῆς σιωπῆς… Τῆς ἐσωτερικῆς σιωπῆς…
Ἡ ἀνάγκη τῆς ἀποκοπῆς, ἀκόμη καὶ στιγμιαίως, ἀπὸ τὴν ταχύτητα τῶν γεγονότων…
Ἡ ἀνάγκη τῆς ἀπομονώσεως… Λίγες στιγμὲς γιὰ ἐμᾶς…
Ἴσα γιὰ νὰ σταθοῦμε καλλίτερα στὰ πόδια μας…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 460 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Λίγη σιωπή…

Leave a Reply