…νὰ παραχθῇ σκέψις γιὰ ὅλα τριγύρω…

Θόρυβος…
Διαρκὴς προσπάθεια ἀπασχολήσεως κι ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς σκέψεώς μας…
Συνεχὴς βιασμὸς τῆς ἀντιλήψεώς μας…
Κι ὅμως… εἶναι στὸ χέρι μας νὰ παραμείνουμε ὑγιεῖς πνευματικὰ καὶ ψύχραιμοι…
Ἤ νὰ ἀποφύγουμε τὴν ὁμαδοποίησιν…
Ἤ σκέτο νὰ παραμείνουμε ζωντανοί…

Λίγη σιωπὴ νὰ ὁδηγήσῃ τὰ βήματά μας…
Λίγη σιωπὴ νὰ παραχθῇ σκέψις γιὰ ὅλα τριγύρω…

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Κι ὅμως μποροῦμε…
Μόνον λίγη ἀποστασιοποίησις χρειάζεται… Κι ὅλα ἀντιμετωπίζονται μὲ ἄλλο μάτι, σκέψιν, δύναμιν…

Φιλονόη

 

 

 

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply