Ἕνας τρόπος νὰ μὴν ἀνησυχῇς γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε…

Ἕνας τρόπος νὰ μὴν ἀνησυχῇς γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε...Εἶναι νὰ εἶσαι πάντα ἱκανοποιημένος ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχεις…
Εἶναι ἕνα μικρὸ μυστικό, γιὰ νὰ αἰσθάνεσαι πάντα καλά…
Ἄλλως τέ, ὑπάρχει μεγαλύτερο δῶρο τῆς Φύσεως ἀπό αὐτό πού ἤδη ἔχουμε καί λέγεται ζωή;
Ὄχι, δὲν ὑπάρχει…
Ἀλλά τό ἀπολαμβάνουμε; Εἴμαστε εὐγνώμονες πού τό ἔχουμε; Ἤ μήπως τό ξεχάσαμε κι αὐτό ὅπως τόσα ἄλλα;

Γράφει ἡ Γιώτα:

Ἕνας τρόπος γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχῇς γιὰ τίποτα εἶναι νὰ νοιώθῃς εὐγνωμοσύνη γιὰ τὰ πάντα…
Γιώτα Σούσουλα

Κι ἐμεῖς; Αὐτό ἀκριβῶς κάνουμε;
Ἤ μήπως γκρινιάζουμε διαρκῶς; Μήπως φοβόμαστε ὅλο καί περισσότερο;
Μήπως τελικῶς ἀν τί νά ἀπολαμβάνουμε περνᾶμε καί χανόμαστε πολύ πρίν νά «κλείσῃ ὁ κύκλος» μας;
Ἔ;

Φιλονόη

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply