Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν ἐξεγέρσεις…

Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν ἐξεγέρσεις...Μία ἀπὸ αὐτὲς νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ κάνουμε χρωμαστιστὰ ὄνειρα…

Μά πόσο δύσκολο ὅμως κι αὐτό;
Εἶναι δυνατόν;
Τόση κατήφεια…
Τόσος πόνος…
Τόση βρωμιά…

Κι ὅμως… Κι ὅμως…
Εἶναι ὁ δρόμος ποὺ βγάζει ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα…
Ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀνεξαρτησία…
Ποὺ ἐλευθερώνει…

Ἀλήθεια, ἔχουμε ἀναλογιστῇ γιά τό πόσες πραγματικά ἐλευθερίες ἔχουμε καί πόσες ἀπό αὐτές δικαιούμαστε νά ἔχουμε;
Ὁ μόνος δρόμος γιὰ τὴν ἐλευθερία ὅμως ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ὀνειροδόμησι…
Καὶ ἡ μόνη ὀνειροδόμησις ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ χρωματιστὰ ὄνειρά μας…

Φιλονόη

Τίτλος, καὶ πρώτη πρότασις, ἀπὸ τὴν Γιώτα

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply