Θά τό ἔκανε αὐτό Ἕλλην ἐθνικός ἱερεύς;

 

Θά τό ἔκανε αὐτό Ἕλλην ἐθνικός ἱερεύς;Θὰ τό ἔκανε ἀραγε τό παρακάτω Ἕλληνας Ἐθνικὸς ἱερέας;

Ὁ πατριάρχης Ἀγαθάγγελος  Α΄, ὁ ἀπὸ Χαλκηδῶνος, ἔστειλε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1828 στὴν Ἑλλάδα τοὺς μητροπολίτες Νικαίας, Χαλκηδῶνος, Λαρίσσης καὶ Ἰωαννίνων, μὲ σκοπὸ νὰ συστήσουν στοὺς κατοίκους τῆς Πελοποννήσου καὶ τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, νὰ δηλώσουν ὑποταγὴ στὸν σουλτάνο καὶ νὰ ἐπανέλθουν στὸν ὀθωμανικὸ ζυγό!
Οἱ μητροπολίτες εἴχαν μαζὶ τοὺς καὶ γράμμα τοῦ πατριάρχη, ποὺ ὄχι μόνο συμβούλευε τὴν ὑποταγή, ἀλλὰ ὑποσχόταν, πὼς ὁ «πολυχρονεμένος» σουλτάνος θὰ ἔδινε ἀμνηστία σὲ ὅσους ὑποτάσσονταν.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply