Ἡ τεχνολογία τῶν Μυκηναίων.

 

Ἡ τεχνολογία τῶν Μυκηναίων.1Δεῖτέ πῶς εἶναι κομμένες οἱ πέτρες στις Μυκῆνες.
Εἶναι μισὸ χιλιοστὸ τὸ πλάτος τῆς κοπῆς.Ἡ τεχνολογία τῶν Μυκηναίων.3
Ἡ πέτρα εἶναι πολὺ σκληρή ποὺ μόνο μὲ σύγχρονα μηχανήματα κόβονται.
Μέ τί τεχνολογία τά  ἔκοψαν  στίς Μυκῆνες;
Σὲ μερικες πέτρες χρειάστηκαν κυκλικὸ πριόνι.Ἡ τεχνολογία τῶν Μυκηναίων.4
Ποῦ τό βρῆκαν;Ἡ τεχνολογία τῶν Μυκηναίων.2

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 31 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ τεχνολογία τῶν Μυκηναίων.

Leave a Reply