Ποιά κραυγή θά μᾶς ταράξῃ γιά νά σταματήσουμε νά στειρώνουμε τήν ἱστορία;

Ποιά κραυγή θά μᾶς ταράξῃ γιά νά σταματήσουμε νά στειρώνουμε τήν ἱστορία;Τὰ πρωινὰ πίνω τὸν καφέ μου βλέποντας τὰ νέα σὲ διάφορα τηλεοπτικὰ κανάλια.

 Ἄκουσα σήμερά τὶς δηλώσεις τῆς Μέρκελ, τοῦ πρωθυπουργοῦ, εἴδα καὶ τὸν Μεϊμαράκη.

Ὅλοι τους γυρνοῦν τὴν πλάτη στὰ ἐγκλήματα καὶ ἂν ὑπάρχει κάτι ποὺ διαφοροποιεῖ αὐτὸν τὸν πόλεμο ἀπὸ ὅλους τοὺς προηγουμένους, εἶναι ὅτι αὐτὸς ὁ πόλεμος εἶναι ἀναίμακτος ἐπιφανειακά, τὸ αἷμα δεν εἶναι πλέον ὀρατὸ γιὰ νὰ πιτσιλάει τὰ πρόσωπά τους, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπῆρχε ἡ ἐλπίδα να νοιώσουν τουλάχιστον λίγη φρίκη…

Νομίζω ὅτι τὰ περισσότερα δεινὰ τοῦ λαοῦ μας προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐξοικείωσή του μὲ τὴν ἀθλιότητά ποὺ κάνουν τὶς πηγὲς τῆς ζωῆς, τῆς δημιουργικότητας καὶ τῆς ἐλπίδας νὰα στερεύουν καί τὶς πόλεις νὰ κατοικοῦνται ἀπὸ φαντάσματα καὶ μηχανές… Ποιά κραυγά θά μᾶς ταράξει γιά νά σταματήσουμε νά στειρώνουμε τήν ἱστορία;

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply