Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τὀν …Μᾶνο καί τήν Ἄννα;

Καὶ σήμερα ἐδῶ.
Τὴν ταινία τὴν εἶδα πρὸ τριῶν περίπου ἐβδομάδων, ὅταν ἔφθασα στὸ …ἀμήν.
Ἀγαπημένη ταινία…
Ἀπόψε λέω νὰ τὴν ξαναδῶ…
Ἔχω καὶ σίδερο… Θὰ ἔχω καὶ φίλους…
…Εὐκαιρία εἶναι, ὅταν θὰ φύγουν οἱ φίλοι, κι ἐφ΄ ὅσον τὸ σίδερο δὲν θὰ ἔχῃ τελειώσῃ, νὰ δῶ τὸν Μᾶνο καὶ τὴν Ἄννα.

 

Σᾶς τὸ συνιστῶ ἀνεπιφύκτα πάντως!!!
Ἀπὸ τὰ καλλίτερά τους!

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply