Ὁ ἀείμνηστος Ζεράρ…

Ὁ Ζεράρ ντε Βιλλιέ, ποὺ μᾶς ἄφησε χρόνους εἰς τὰς 31 Ὁκτωβρίου, ἦτο ἀναμφιβόλως μιὰ μεγαλοφυὴς περίπτωσις μυθοπλόκου καὶ ἀφηγητοῦ.Ὁ ἀείμνηστος Ζεράρ...
Τὰ 200 περίπου μυθιστορήματά του περιέχουν ὅ,τι ποθεῖ ἡ καρδιὰ τοῦ τσαχπίνη ἀναγνώστου.
Ἄφθονος δρᾶσις, ἀκριβέσταται περιγραφαὶ τόπων, χαρακτηρολογικὴ ἀνατομία καὶ κυρίως, πλούσιον, εὐφάνταστον καὶ …ἀκραῖον σέξ!
Ἀλλὰ καὶ προφητικότης ὑπάρχει, ἀπὸ τὸν συγγραφέα ὁ ὁποῖος ἕνα χρόνον πρίν, προέβλεψε τὴν δολοφονίαν τοῦ Σαντάτ καὶ μεταξὺ ἄλλων τὰ γεγονότα τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας εἰς τὴν Λιβύην, μὲ τὸ τελευταῖον του μυθιστόρημα προτοῦ πεθάνει.
Μὲ κεντρικὸν ἥρωα ἕνα ξεπεσμένον, γοητευτικὸν Αὐστριακὸν πρίγκηπα, τὸν S.A.S. (Son Altesse Sérénissime) Malko Linge, ὁ ὁποῖος καθίσταται «ἐξωτερικὸς συνεργάτης» τῆς CIA, προκειμένου νὰ …ἐξασφαλίσῃ τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια πρὸς ἐπισκευὴν τοῦ πύργου του!
Ὁ πρίγκηψ Μάλκο, δρᾶ εἰς ὅλον τὸν πλανήτην, ὅπου τὸν καλεῖ ὁ ἀγὼν τοῦ Ἐλευθέρου Κόσμου, κατὰ τῶν κατὰ καιροὺς προσωποποιήσεων τοῦ ἀπολύτου κακοῦ, ὡς οἱ δόλιοι κομμουνισταί, οἱ αἱμοσταγεῖς ἰσλαμισταί, οἱ ἐλεεινοὶ βαρῶνοι τῶν ναρκωτικῶν!
Πίσω, εἰς τὸν ἐπισκευαζόμενον πύργον του, τὸν ἀναμένει τὸ τυχερώτερον πρόσωπον τῆς ἱστορίας, ἡ πανέμορφη ἀρραβωνιαστικιὰ του ἡ Ἀλεξάνδρα, φυλασσομένη ὑπὸ τοῦ ἀγρίου Τούρκου ὑπηρέτου τοῦ πρίγκηπος, Ἔλκο Κριζαντέμ!
Διατί τυχερή; Μὰ θέλει ῥώτημα;
Ποία φυσιολογικὴ γυναίκα δὲν θὰ ἤθελε γιὰ ἀρραβωνιαστικὸν της -τοὐλάχιστον-, ἕνα γοητευτικὸν πρίγκηπα, ὁ ὁποῖος ἔχει κάνει ἀχαλίνωτον σέξ μὲ ἑκατοντάδας γυναικῶν, φορέων τῶν ἐκλεκτοτέρων σεξουαλικῶν τεχνοτροπιῶν καὶ τῶν δύο ἡμισφαιρίων;

Εἰς τὴν φωτογραφίαν. Ὁ ἀείμνηστος Ζεράρ, ἐπιδεικνύων μὲ καμάρι μέρος τῆς πλουσίας του συλλογῆς ὅπλων, μὴ φοβούμενος τὸν Γάλλον Dendias…

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply