Ὅταν ὁ «Ἥλιος πέθαινε…»

 

Ὅταν ὁ «Ἥλιος πέθαινε..Μικρὸ θέμα γιὰ σκέψη:

Πολλὲς ἀπὸ τὶς προχριστιανικὲς θεότητες εἶχαν γεννηθεῖ στὶς 25 Δεκεμβρίου.
Στὶς 21/22 Δεκεμβρίου ἔχουμε τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο.
Ἐκεῖνες τὶς ἡέρες, συμβολικὰ ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πὼς ὁ Ἥλιος «πέθαινε».
Μέχρι νὰ ἔρθῃ  ἡ 25η Δεκεμβρίου, ὁ Ἥλιος εἶχε φανερὰ πιὰ ξαναρχίσει τὸ συμβολικὸ ταξείδι του  πρὸς τὸ καλοκαίρι καὶ ἔτσι, οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγαν πὼς ὁ Ἥλιος«γεννιόταν» στὶς 25 Δεκεμβρίου.
Τὰ Χριστούγεννα, λοιπόν, εἶναι ἄλλη μία παγανιστικὴ γιορτή.

Συνεχίζουμε:
Γύρω στὶς 25 Μαρτίου, τὴν παλαιὰ σταθερὴ ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα, ὁ Ἥλιος μπαίνει στὸ ἀστρολογικὸ ζώδιο τοῦ Κριοῦ.
Κατὰ τὴν ἡμερομηνία αὐτή, οἱ ἀρχαῖοι συνήθιζαν νὰ θυσιάζουν ἀρνιά, ἐπειδὴ πίστευαν πὼς αὐτὸ θὰ ἰκανοποιοῦσε τοὺς θεοὐς τους, εἰδικὰ τὸν Ἤλιο, καὶ θὰ ἐξασφάλιζαν ἄφθονη σοδειά.
Ἢ ἐὰν προτιμᾶτε, πίστευαν πὼς τὸ αἷμα τοῦ ἀρνιοῦ θὰ ξέπλενε τὶς ἁμαρτίες τους.
Γι αὐτὸ  σὲ ὅλους τοὺς μεσσίες ποὺ ἀναστένονταν θυσίαζαν ἀρνὶ καὶ μετὰ τὸ  ἔτρωγανῖ.
Ἀρνὶ τρῶμε τὸ πάσχα καὶ ὄχι ταῦρο. Ἀπὸ τὰ παραπάνω ποὺ ἔγραψα οἱ 3 ἡμέρες, ἀπὸ 22 Δεκεμρίου μέχρι 25 Δεκεμβρίου ὁ Ἥλιος «πέθαινε». Ἀναστενόταν, γεννιόταν μετὰ αὐτὲς τὶς τρεῖς ἡμέρες.

Τώρα, γιατί τό γράφω;
Γιατὶ ἀπὸ ἐδῶ πῆραν οἱ ἀρχαῖοι τὸν θανατο τῶν πολλῶν μεσσιῶν, που ἔμειναν 3 ἡμέρες στὸ σκοτάδι, τὸν Ἅδη καὶ μετὰ ἀνεστῂθησαν. Ὅταν ἀνασταίνονταν τοὺς ἔβαζαν στὸ κεφάλι φωτοστέφανο.
Φωτοστέφανο ἔβαζαν σὲ ὅλους τοὺς μεσσίες ποὺ σταυρώθηκαν γιὰ νὰ μᾶς σώσουν  καὶ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ 50 οἱ ἐσταυρωμμένοι ἀναστημμένοι.
Γιατὶ φωτοστέφανο;
Γιατὶ ἤθελαν νὰ δείξουν τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου.
Πολλὲς φορὲς στὰ φωτοστέφανα ἔχουν καὶ ἀκτῖνες.
Ἐπάνω ὁ θεὸς Ἥλιος.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply