Τὸ πέρας τῆς διαδρομῆς εἶναι δικό μας σενάριο.

Τὸ πέρας τῆς διαδρομῆς εἶναι δικό μας σενάριο.Τὸ νὰ ἀναμένουμε ἔτσι, παθητικῶς, τὸ ποιὲς ἀνατροπὲς στὴν ζωή μας θὰ φέρουν οἱ ἀποφάσεις τῶν ἄλλων, εἶναι μία στάσις ἀπολύτως ἡττημένου ἀνθρώπου.
Ὁ ζωντανός, ὁ νικητής, δὲν περιμένει ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν κάτι καλὸ ἤ κακὸ γιὰ τὴν ζωή του. Ἐξακολουθεῖ σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν.
Συμπεριφέρεται, παρὰ τὶς ὅποιες κακοτοπιές, ὡς νικητής… Τὶς ἀντιμετωπίζει ὄρθιος, δίχως νὰ αἰσθάνεται φόβο…
Καὶ συνεχίζει,ἀνεξαρτήτως τῶν ἐμποδίων…
Ἄλλως τέ, πάντα γνωρίζει τὸ ποῦ θὰ φθάσῃ…
Τὸ πέρας τῆς διαδρομῆς εἶναι δικό του σενάριο… Ὄχι ἄλλων…

Καὶ τελικῶς ἔτσι εἶναι.
Διότι οἱ πραγματικὲς νίκες δὲν εἶναι αὐτὲς ποὺ φέρνουν ἀπαραιτήτως ἐπιβεβαίωσι ἤ ἀναγνώρισι ἀπὸ τοὺς γύρω μας…
Εἶναι αὐτὲς ποὺ μᾶς δυναμώνουν καθημερινῶς καὶ μᾶς ἀτσαλώνουν, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς ἀναποδιές, τὶς κακοτοπιὲς καὶ τὶς προδοσίες…
Προβλήματα πάντα ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν.
Ἡ ἀντιμετώπισίς τους εἶναι ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ διαφέρῃ καὶ νὰ αἰσθάνεται εἶτε νικημένος εἶτε νικητής.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply