Προεφυλακίσθη ὁ ἱεροφάντης τῆς κενότητος.

Προεφυλακίσθη ὁ ἱεροφάντης τῆς κενότητος.Προεφυλακίσθη ὁ ἱεροφάντης τῆς κενότητος, τῆς κενολογίας, τῆς κενοσπουδίας.
Ὁ μάγος τῆς Σκουπιδολατρείας, ἀλλὰ καὶ τῆς Σκουπιδοποιίας.
Ὅσους ἤγγιξε, τοὺς μετέδωσε τὸ «πνεῦμα» του. Τὸ πνεῦμα τῆς λατρείας πρὸς τὸ ὅμορφον καὶ τοῦ μίσους πρὸς τὸ ὡραῖον.
Τὰ πορνικὰ του τοξικὰ παράγωγα, τῆς κατωτέρας βαθμίδος τῆς κλασματικῆς ἀποστάξεως τοῦ Γουτεμβεργίου, ἔφθασαν καὶ στὸ τελευταῖον μπαρμπέρικον τῆς ἐπικρατείας, κομίζοντα παντοῦ τὸ μέγα μήνυμα τῆς Ἀπολύτου Ὑπογαστριοκρατίας.
Προεφυλακίσθη, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἐπαίρεται!
Ἡ ὁδὸς ποὺ διήνοιξεν, ἐγένετο πλέον …λεω-φόρος.

Καὶ νὰ σκεφθῇς! ὅλα ξεκίνησαν πρὸ πολλῶν ἐτῶν, σ᾿ ἕνα διαμέρισμα κάποιου, κάπου εἰς τὸ Κέντρον τῶν Ἀθηνῶν.
Ὡς μιὰ ἀγαπημένη τριανδρία (;) μοχθηρῶν ἀρλεκίνων.
Ἑνὸς κατὰ φαντασίαν ζωγράφου.
Μιᾶς καρικατούρας τοῦ Γκαῖμπελς.
Μιᾶς μπάρμπι βερσιόν τοῦ Χιοῦ Χέφνερ.

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply