Μήνυμα πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ποὺ κατέστησε τὸ 25% τῶν Ἑλλήνων παρανόμους.

Μήνυμα πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ποὺ κατέστησε τὸ 25% τῶν Ἑλλήνων παρανόμους.Ἀγαπητὲ κ. Ἀντώνη Σαμαρα,
ἐπειδὴ πολὺ φοβάμαι ὅτι οἱ ἁρμόδιοι σύμβουλοί σας δὲν σᾶς ἐνημερώνουν ἐπαρκῶς, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἀπευθυνθῶ στὴν λογικὴ καὶ τὴν πολιτική σας εὐφυΐα.

 Σύμφωνα μὲ τοὺς δικούς σας νόμους, ὅσοι χρωστοὺν ἄνω τῶν 5 χιλ. εὔρω στὴν ἐφορία κι ἄνω τῶν 20 χιλιάδων εὔρὼ στὸν ΟΑΕΕ ἀντιμετωπίζουν ποινικὲς διώξεις κι εἶναι παράνομοι. Οἱ συμπολίτες μας ποὺ ἐμπίπτουν σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία φθάνουν σήμερα στο 1 ἑκατομμύριο καὶ μέσα στὸ ἐπόμενο ἐξάμηνο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἔχουν ξεπεράσει τὸ 1,5 ἑκατομμύριο.
Δεν ὑπάρχει ἄλλη περίπτωση παγκοσμίως, που τὸ 25% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ, να βρίσκεται ὑπὸ καθεστὼς συνεχοῦς ἀπειλῆς ποινικῆς διώξεως καὶ νὰ ἀντιμετωπίζῃ τὸν κίνδυνο να βρεθῇ στὸ αὐτόφωρο ἀνὰ πᾶσᾳ στιγμῇ.
Ἄκομα κι ἀπὸ Ἕνα τυχαῖο ἔλεγχο τῆς τροχαίας μπορεὶ να συλληφθῇ  ἔνας ὀφειλέτης καὶ νὰ ὁδηγηθῇ  στὸ αὐτόφωρο.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν τὸ γνωρίζετε ἤ δὲν τὸ ἔχετε συνειδητοποιήσει.
Διότι ἄλλως γνωρίζω μὲ τὴν πολιτικὴ εὐστροφία ποὺ σᾶς διακρίνει ὅτι θὰ παρεμβαίνατε γιὰ να ἀπαλλάξετε τὴν κοινωνία ἀπὸ αὐτὸν τὸν παράλογο βραχνά. Κι εἶμαι σίγουρος ὅτι δεν θέλετε νὰ μείνετε στὴν ἱστορία ὡς ὁ πρωθυπουργὸς ποὺ κατέστησε παρανόμους τὸ 25% τοῦ πληθυσμοῦ, κάτι ποὺ δὲν ἔχει συμβεῖ ποτὲ ἄλλοτε στὴν Ἑλλάδα. Οὔτε στὴν διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου οὔτε στὴν δικτατορία τῶν συνταγματαρχῶν.

Γιάννης Λοβέρδος

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply