Ἀντι-εἰδήσεις 29 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 29 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ὁ Μητσοτάκης ὑπόσχεται ῥυθμίσεις γιὰ τοὺς σχολικοὺς φύλακες.
  Τώρα πῶς θὰ καταφέρῃ νὰ ἀπολύσῃ ἀπὸ τὴν μία καὶ νὰ προσλάβῃ ἀπὸ τὴν ἄλλην, δὲν ἀντιλαμβάνομαι.
  Πάντως θὰ τοὺς τακτοποιήσῃ κι αὐτούς… Ἔτσι ὑπεσχέθῃ… Φύλακες σὲ Μουσεῖα καὶ τραυματιοφορεῖς θὰ τοὺς κάνῃ…
  Ἀπὸ αὐτοὺς χρειαζόμαστε…
  Τούς τραυματιοφορεῖς ὅμως καί τούς ὑπάρχοντες φύλακες τί θά τούς κάνῃ;
  Ἁπλῶς εἶναι ἄγνωστο πλέον τὸ πῶς θὰ ὁλοκληρώσουν τὸ μαγείρεμά τους…
 • Ὁ Παπαντωνίου ἀνωμοτὶ θὰ καταθέσῃ στὴν εἰσαγγελία.
  Ἐὰν φυσικὰ δεχθῇ νὰ καταθέσῃ… Διότι γιὰ νὰ καταθέσῃ στὴν Εἰσαγγελία πρέπει νὰ πάῃ στὴν Εἰσαγγελία.
  Ἐάν ὅμως ἀπουσιάζῃ, τότε πῶς θά καταθέσῃ; Ἐξ ἀποστάσεως;
  Πάντως αὐτὸ τὸ  «ἀνωμοτὶ» διευκολύνει, διότι μπορεῖ νὰ καταθέσῃ καὶ μέσῳ skype.
  Ἤ μέσῳ ἐπιστολῆς… Ἤ τηλεφωνικῶς… Ἤ διὰ ἀντιπροσώπου…
  Ἤ νὰ μὴν καταθέσῃ… Σκασίλα του!

 • Τῆς γρίνιας συμβαίνει στὰ ἐσωτερικὰ τῆς κυβερνήσεως.
  Τόσες ἀπεργίες, τόσες ἀναταραχές, τόσες φωνές…
  Ἀφῆστε δὲ ποὺ χάνουν τὰ ψηφαλάκια τους…
  Τὸ δὲ Μπένυ, ἰδίως τώρα ποὺ ἀντιλαμβάνεται πὼς τελείωσε, ἔχει καὶ μίαν- πῶς νά τήν πῶ;- εὐθιξία(;), τσαντίλα (;) κακία (;);
  Δὲν θὰ περιγράψω ὅμως καλλίτερα…
  Ἄς ἀπολαὐσουμε τὸ θέαμα τῆς καταῤῥεύσεῶς τους μὲ ὑπομονή!!! 
 • Μέτωπο κατὰ τῆς λιτότητος συγκροτεῖ ὁ τΣΥΡΙΖΑ, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ὁμοίους του!
  Κατὰ τὸ γνωστὸν πλέον: «λεφτὰ ὑπάρχουν»!!!
  Ἄν τὲ βρέ… Θὰ σᾶς δοῦμε κι ἐσᾶς…
  Τώρα, σὲ λίγο, ποὺ θὰ κυβερνήσετε, θά μᾶς τά ἁρπάζετε μέσῳ «μετώπου κατά τῆς λιτότητος» ἤ θά μᾶς τά ἁρπάζετε κανονικά, ὅπως ὅλοι οἱ προκάτοχοί σας; 
 • Βο(υ)λευτὲς «ἐπαναστατοῦν» κατὰ τῶν κυβερνητικῶν χειρισμῶν.
  Ἔ, καλά, ἄς μὴν τὸ δένουμε καὶ φιόγκο…
  «Ἐπαναστατοῦν» τόσο, ὅσο χρειάζεται, γιὰ νὰ μπορέσουν «ἐκβιαζόμενοι ὑπὲρ τῆς δικῆς μας σωτηρίας» νὰ ὑπερψηφίσουν καὶ τὰ νέα μέτρα καὶ σταθμά…
  Πάντως μὴν περιμένετε νὰ τοὺς δεῖτε μὲ ΠΑΝΩ στὸ Σύνταγμα νὰ κάνουν πορεία…
  Ἄ πὰ πά… Αὐτοὶ κάνουν ἴδιες «ἐπαναστάσεις» μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους συνδικαλιστικοὺς φορεῖς, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχουν συγκροτήσῃ συνδικαλιστικὸ φορέα, δὲν μποροῦν νὰ ἀπεργήσουν κανονικά… Οὔτε νὰ κλείσουν δρόμους… Οὕτε νὰ καταπιοῦν χημικὰ γιὰ χάριν μάς….
  Μόνον μουρμουρίζουν… Ἴσα γιὰ νὰ ἀκούγεται τὸ ὄνομά τους… Τόσο πολὺ…. 
 • Ἡ κεντροαριστερὰ πρέπει νὰ διασωθῇ!!!
  Καὶ γιὰ αὐτὸ συνεδριάζονται 58 στελέχη της.
  μΠατΣοΚια καὶ ΔΗΜΑΡιανοί… Μὴν σκιάζεστε…. Πάντα οἱ ἴδιοι μὲ τὶς ἴδιες «ἀγωνές» καὶ τὶς ἴδιες στοχεύσεις…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τῶν ἐξωγηΐνων συνέβῃ στὴν πρωτεύουσα.
  Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐμφανίσεις ἀγνώστων ἰπταμένων ἀντικειμένων σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, εἶπαν νὰ μᾶς τὰ φέρουν κι ἐδῶ, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ὑποστηρικτές τους καὶ νὰ δοκιμάσουν τὶς ἀνοχές μας, ὡς κοινωνίας, στὴν νέα αὐτὴν προπαγάνδα!!!
  Τὸ πείραμα, κατὰ πῶς μαθαίνω, πέτυχε!!!
  Ἤδη πολλοὶ δυσπιστοῦντες ἀπεδέχθησαν τὴν ὕπαρξίν τους.
  Ἐντὸς ὁλίγου μάλλιστα θὰ μᾶς παρουσιάσουν καὶ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τους, ἐδῶ, στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν,  διότι ἀπὸ ἐδῶ θὰ ξεκινήσουν οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Βεβαιώθηκαν οἱ παγκοσμιοποιητὲς πὼς πουθενὰ στὸν πλανήτη τόσοι μαζεμένοι χαχόλοι, ὅπως ἐδῶ…
  Ἀφῆστε δὲν τὶς φωτογραφίες ποὺ θὰ μᾶς παρουσιάσουν τὰ κουδουνισμένα μας…
  Πρῶτες μοῦρες στὶς παγκόσμιες διαβουλεύσεις…
  Ἐὰν μάλλιστα ὅλο αὐτὸ συμπέσῃ καὶ μὲ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως…
  Ἔ ῥὲ δόξες καὶ τιμές…
  Νὰ ἔχουμε νὰ γελᾶμε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες….
 • Τῆς ἁρπακτῆς συνέβῃ στὸ προξενεῖον τῆς Σμύρνης.
  500 εὐρόπουλα ζήτησαν γιὰ νὰ μεταφέρουν τὴν σωρὸ τοῦ νεκροῦ. 500 εὐρόπουλα γιὰ ἐλάχιστα μίλια…
  Ξέρετε τί συνέβῃ;
  Δὲν γνωρίζω ἐὰν ἡ οἰκογένεια πλήρωσε, ἀλλὰ ὁ ἐπὶ κεφαλῆς ἐδέχθῃ τόσα μπινελικώματα, ποὺ θὰ τὸ ξανασκεφθῆ γιὰ πολλὰ χρόνια τὸ νὰ ζητήσῃ χρῆμα γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο.
 • Οἱ δήμαρχοι ἀντιδροῦν σὲ νέες περικοπὲς καὶ σὲ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.
  Ἔχουν κι αὐτοὶ πλεόνασμα, 754 ἐκατομμύρια.
  Συνεπῶς ἔχουν λόγο…
  Νά πιστέψω πώς ὅλα ἔχουν καλῶς ἤ πώς τούς ἔτσουξε τό νά χάσουν τίς ἀνέσεις τους;
 • Στὴν Θεσσαλονίκη ἔφτιαξαν κέντρο ὕπνου γιὰ τοὺς ἀστέγους…
  Ἔμ, ἐκλογὲς ἔρχονται… καί τί θά κάνῃ τό Μπουτάριο; Θά χάσῃ τήν δημαρχιακή θέσι;
  Μά τί λέτε; Σοβαρολογοῦμε;
  Κατὰ τὰ ἄλλα πάντως τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς ἀστέγους μόλις ξύπνησε…
  Ἔως προσφάτως στὸν Καιάδα τοὺς ἤθελε…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Διακόπτονται οἱ συμβάσεις τοῦ ΕΟΠΥΥ μὲ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα ἰατρῶν ποὺ παραμένουν ὑπάλληλοί του.
  Νὰ σᾶς πῶ… Αὐτὸ εἶναι καλό…
  Δὲν μπορεῖς κύριε νὰ μοῦ λὲς πὼς ἔχω πρόβλημα ὑγείας καὶ νὰ μὲ παραπέμπῃς σὲ …ἐσέναν γιὰ νὰ μὲ θεραπεύσῃς ἰδιωτικῶς, διότι στὸ δημόσιο δὲν θὰ μὲ θεραπεύσῃς καλά… Δὲν κάνει… Μὲ ἐπεξεργάζεσαι…
  Ἐὰν δὲν σοῦ ἄρεσε ὁ μισθὸς τοῦ δημοσίου ἄς παρέμενες μόνον στὸν ἰδιωτικὸ τομέα.
  Τώρα λοιπόν τί θά κάνῃς; Θά τηρήσῃς τίς δεσμεύσεις τῶν ἐπιλογῶν σου, ἀξιοπρεπῶς, ἤ θά ξεκινήσῃς τίς κλάψες καί τίς ἀπεργίες; Ἔ;
  (Ἀπεργίες γιὰ νὰ ὑπερασπιστῇς τὴ ἀτιμία σου, ὄχι τὴν ἐντιμότητά  σου… Νὰ ἐξηγούμεθα!)
 • Τῆς ἀπεργίας ἐξακολουθεῖ νὰ  συμβαίνῃ ἐπίσης…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Δωρεὰν ῥεῦμα σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες.
  Ὄχι διαρκῶς… Μόνον γιὰ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες ποὺ θὰ παρατηροῦνται χαμηλὲς θερμοκρασίες.
  Τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες νὰ ψοφήσουν….
  Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ προστατεύσουν τὸ περιβάλλον… Ἰσχυρίζονται…
  Ὄχι γιὰ νὰ προστατεύσουν τὰ κέρδη τους ἀπὸ τὶς πράσινες ἀναπτύξεις…
  Αὐτὸ ποτέ… δὲν τοὺς ξανασυνέβῃ!
  Ἀλλά ῥεῦμα; Ὄχι πετρέλαιο; Γιατί; Γιά νά μᾶς στείλουν νά ἀγοράζουμε ἠλεκτρικά σώματα θερμάνσεως;
  Κι ἀπό ἐκεῖ συμβάσεις ἔχουν; Κι ἀπό ἐκεῖ προμήθειες; Μά ἀπό πόσες πλευρές εἰσπράττουν;
  (Καὶ οὔτε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει ἀντιληφθῇ πὼς τὸ 90% τῶν οἰκογενειῶν στὴν Ἑλλάδα σήμερα ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες!!!)

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τὸ νομοσχέδιον γιὰ τὰ ἀκίνητα δὲν κατατίθεται ἀκόμη.
  2,6 δισεκατομμύρια εὐρόπουλα πρέπει νὰ δίδῃ σταθερὰ στὸ δημόσιον ἀλλὰ αὐτὸ ἀντιβαίνει στὸ Σύνταγμα, διότι πλέον συζητᾶμε γιὰ πέντε φόρους κι ὄχι μόνον δύο. Ἤδη ἡ ἔνωσις ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων προσφεύγει στὰ διεθνῆ δικαστήρια.
  Τὸ πρόβλημα εἶναι τεράστιο ἀλλὰ κατὰ τὸ στουρναροΣτουρνάρι ἔχουμε ἀνάγκη κι ἀπὸ ἄλλους φόρους, διότι δὲν εἴμαστε ὑπερφορολογημένοι, κατὰ πῶς ἰσχυρίζεται.
  Καλὰ κρασιά…
  Καταλάβατε πώς τά χάνουμε τά ἀκίνητα;
  Κι ὄχι μόνον τὰ χάνουμε, ἀλλὰ σὲ λίγο θὰ φωνάζουμε, «γιὰ τὴν Πατρίδα ἔμεινα ἄστεγος πατέρααααααααααα!!!»
 • Αὔξησις τοῦ ὁρίου διαπραγματεύσεως στὸν ΟΑΕΕ.
  Ναί, ἀπὸ τὰ 5.000 ἀνεβαίνουν στὰ 10.000, γιὰ νὰ θεωρηθῆ κάποιος ὑποψήφιος φυλακισμένος.
  Οὐσιαστικῶς μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ διαβιοῦμε ἐκτὸς φυλακῆς γιὰ λίγους μῆνες ἀκόμη, διότι μὲ τὶς μηνιαῖες εἰσφορὲς αὐτὸ ἀνατρέπεται σὲ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα.
  Μᾶς δουλεύουν;
  Ἄν τὲ καλέ… Μόνον;
 • Ἄγνωστος ἡ ἡμερομηνία ἐπιστροφῆς τῆς τρόικα.
  Θὰ ἔλθουν, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε τὸ πότε.
  Στὸ μεταξὺ τσακίζονται νὰ ψηφίζουν τὸ ἔνα νομοθέτημα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, μήπως καὶ σωθοῦν…
 • Τὸ νομοσχέδιον γιὰ τὰ ἀκίνητα θὰ ψηφισθῇ μετὰ τὸν προϋπολογισμό.
  Ναί, θὰ ἔχουν πρῶτα λάβῃ τὰ εὔσημα καὶ μετὰ θὰ μᾶς ἀποτελειώσουν!
  Μὲ τὰ εὔσημα θὰ μᾶς ἀποτελειώσουν!!!
  Ὅπως δῆλα δὴ τὸ συνηθίζουν!!!
 • Ἔλεγχοι στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία δὲν θὰ γίνουν.
  Τζίζ… Τζίζ λέμε…
  Ὅλα τὰ ἄλλα ἄς κοποῦν… Ἡ ἐκκλησία μόνον νὰ συμ-βασιλεύῃ μὲ ἀναλόγους δόξες καὶ τιμές!!!
 • Τὸ Κατὰρ ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό.
  Ἀλλὰ δὲν φεύγει. Στρέφεται πρὸς ἄλλες ἐπενδύσεις.
  Ναί, νὰ μὴν χάσῃ ἡ Βενετιὰ βελόνι….
 • Εἴχαμε  Χρηματιστήριον ἐχθές…
  + 0,49% παρακαλῶ!!! Κι ἀκόμη ἀνεβαίνει ὅταν ὅλα πέφτουν.
  Νά πιστέψω πώς τό δεύτερο ’99 ἐκεῖ μέσα συμβαίνει;

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τῶν ψήφων τους ὁ χαβᾶς καὶ στὰ ΑΕΙ.
  Πέρασαν νομοσχέδιον ποὺ οὐσιαστικῶς, ἄν καὶ μὲ χαμένο ἑξάμηνο, αὐτοὶ θεωροῦν πὼς τὸ ἐξάμηνο δὲν χάθηκε.
  Οὐσιαστικῶς, κατὰ πῶς διάβασα, θὰ ἀποκτήσουμε «ἐπιστήμονες» σπουδαγμένους κατὰ ἕνα ἑξάμηνο λιγότερο.
  Δῆλα δὴ ἦταν στραβὸ τὸ κλῆμα, τὸ ἔφαγε καὶ ἡ γαϊδάρα ἡ …κυβέρνησις….
  Ἄμ πῶς…
 • Ἐκτὸς σχολικοῦ ὡραρίου οἱ συνελεύσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν.
  Κι αὐτὸ καλὸ εἶναι.
  Ἐμεῖς πληρώνουμε τοὺς δασκάλους γιὰ ὀκτάωρα κι αὐτοὶ συνελευσιάζονται.
  Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἔχουν κάνῃ τὰ σχολεῖα ἐκκολαπτήρια τῶν ὅποιων ἰδεολογιῶν τους.
  Καὶ στὴν προπαγάνδα νὰ βάλετε φραγή!!! Καὶ ποινὲς σοβαρότατες!!!
  Ἀρκετὰ πιὰ μὲ τὸν κάθε κάφρο!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Τοὐλάχιστον τρία ἐκατομμύρια Συρίων προσφύγων.
  Δεν καταγράφονται κάπου καὶ μόνον ἀποχωροῦν γιὰ  νὰ διαφύγουν τῆς σφαγῆς.
  Τρία ἐκατομμύρια ὅμως εἶναι πολλοί. Πάρα πολλοί! Ποῦ ἀκριβῶς ἔχουν καταφύγῃ; Γνωρίζουμε;
 • Κοινὰ τὰ προβλήματα τῶν Πανεπιστημίων στὴν Εὐρώπη.
  Μαζεύτηκαν μεταξύ τους, οἱ πρυτάνεις, γιὰ νὰ μοιραστοῦν μεταξύ τους τὸν πόνο τους.
  Πολὺς πόνος… Πολὺ δάκρυ…
  Γιὰ τὰ πανεπιστήμια, ὡς ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, κουβέντα δὲν ἔγινε…
 • Φυλακίστηκαν 21 Αἰγύπτιες.
  Διότι διεδήλωσαν ὑπὲρ τοῦ Μόρσι.
  Ἔμ, αὐτὸς ὁ ἐκδημοκρατισμὸς τῆς Αἱγύπτου ἔχει καὶ τὶς …παγίδες του…
  Ἔντεκα χρονάκια κάθειρξις παρακαλῶ!!!
  Νὰ μὴν σκιαζόμαστε ὅμως… Σὲ λίγο κι ἐδῶ…
 • 40 νεκροὶ στὴν Λιβύη  ἀπὸ ἔκρηξι.
  Προσπάθησαν νὰ διαῤῥήξουν ἀποθήκη πυρομαχικῶν καὶ τὴν πάτησαν.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply