Πρωτογενές πλεόνασμα; Ποιός ἦλθε;

Πρωτογενές πλεόνασμα; Ποιός ἦλθε;Γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε τὸ τὶ ἀκοῦμε, ἄς πιάσουμε λίγο τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή τους.
Πρωτογενὲς πλεόνασμα ἤ ἔλλειμμα σημαίνει τὸ ἐξῇς:

Ἔχω μία οἰκογένεια ἤ μίαν ἐπιχείρησιν ἤ μίαν χώρα.
Πόσα εἰσπράττω; Τόσα.
Πόσα καταναλώνω; Τόσα;
Ἐὰν ἡ εἴσπραξις εἶναι μεγαλυτέρα τῆς καταναλώσεως, τότε ἔχω πρωτογενὲς πλεόνασμα.
Ἐὰν ἡ δαπάνη εἶναι μεγαλυτέρα τῶν εἰσπράξεων, τότε ἔχω πρωτογενὲς ἔλλειμμα.
Τόσο ἁπλᾶ…

Πᾶμε λοιπὸν νὰ δοῦμε τὸ τὶ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἔχουμε ὡς χώρα.
Πόσα εἰσέπρατταν τά ταμεῖα μας; Τόσα; Πόσα δαπανοῦσε τό κράτος; Τόσα κι ἄλλα τόσα.
Δῆλα δὴ ἔως τώρα μὲ τοὺς ὅσους δημοσίους ὑπαλλήλους, τὰ χρέη, τοὺς τόκους, τὶς ἐπιδοτήσεις τραπεζῶν, τῶν βουλευτικῶν ἀπολαβῶν, τῶν ἐξόδων γιὰ  παραστάσεις τῶν κουδουνισμένων, ταξείδια, μαντηλάκια, κουρελάκια, κορδελάκια ξεπερνοῦσαν κατὰ πολὺ τὰ τόσα.
Ἀπολύοντας ὅμως τοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΕΡΤ, τῶν δήμων, τῶν εἰδικῶν φρουρῶν κι ὅποιων ἄλλων ὀργανισμῶν, αὐτομάτως τὰ ἔξοδα φαίνονται νὰ μειώνονται. Δὲν μειώνονται, φαίνονται νὰ μειώνονται.
Διότι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἦσαν καταναλωτές.
Ἔτρωγαν, ἔπιναν, ἐκοιμοῦντο, πλήρωναν φόρους, χρησιμοποιοῦσαν μέσα μεταφορᾶς, θέρμαιναν τὰ σπίτια τους. Τώρα ἀν τὶ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ τὰ κάνουν αὐτά, θὰ παγώνουν, δὲν θὰ πληρώνουν φόρους, δὲν θὰ πληρώνουν στὰ μέσα μεταφορᾶς, ὅταν θὰ τὰ χρησιμοποιοῦν, δὲν θὰ πληρώνουν χαράτσια καὶ εἰσφορές, δὲν θὰ τρῶν καὶ δὲν θὰ πίνουν παρὰ μόνον ἀπὸ συσσίτια. Ἀφῆστε δὲ ποὺ θὰ λαμβάνουν καὶ ἐπιδόματα ἀνεργίας ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ, γιὰ ὅσο χρονικὸ διάστημα θὰ ἀπαιτηθῆ. 
Τί κέρδισε λοιπόν τό κράτος; Πόσα θά μαζέψουν τά ταμεῖα;
Ποῦ εἶναι τό πλεόνασμα;

Ἐὰν τὸ βρεῖτε, ἐλᾶτε νὰ μοῦ τὸ παρουσιάσετε…
Κοντεύω νὰ ξεπεράσω τὰ προβλήματα ποὺ εἶχα μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἀναλύσεις.
Πιστεύω πὼς θὰ τὸ ἀντιληφθῶ.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply