Ἀντι-εἰδήσεις 9 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 9 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Μπένυ ἀπαντᾶ στὸν Σεραφείμ.
  Μὲ θέμα τοὺς ἀφορισμούς.
  Διάβασα πολλοὺς σχολιασμούς, θετικοὺς κυρίως, γιὰ τὸ πῶς τὸ Μπένυ βρῆκε τὸν παλαιὸ καλό του ἐαυτό, ἀναφορικῶς πάντα, μὲ τὴν ἀπάντησιν ποὺ ἔδωσε. Κατέθεσε λοιπὸν τὸ Μπένυ ὅλην τὴν νομολογία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως, ποὺ ἀξιώνει τὴν ψήφισιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων, καθὼς καὶ τὸν μεταξύ τους γάμο. (Δὲν διάβασα ὅλην τὴν ἀπάντησι. «Διαγωνίως» τῆς ἔριξα μίαν ματιά.)
  Ἐγὼ λοιπὸν θὰ διαφωνήσω μὲ ὅλους σας, καὶ μὲ τὸ Μπένυ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία.
  Ὄχι διότι ἀρνοῦμαι τὸ δικαίωμα στὴν διαφορετικότητα, ἀλλὰ διότι ἀρνοῦμαι τὸ δικαίωμα τῶν διαφορετικῶν νὰ ἐξαφανίσουν ἤ νὰ μολύνουν ἤ νὰ ἀλλοιώσουν τὸ δικαίωμα τῶν ὑπολοίπων στὴν ἐλευθέρα αὐτοδιάθεσι.
  Κι ἐπίσης, ὀφείλω νὰ θεωρήσω πὼς ὅσο δικαίωμα στὴν αὐτοδιάθεσιν ἔχει κάποιος ὁμοφυλόφιλος, ἄλλο τόσο ἔχει καὶ κάποιος μὴ ὁμοφυλόφιλος. Ὁ κύριος στόχος τῶν νομολογιῶν τῆς νέας τάξεως πραγμάτων εἶναι νὰ καταστρατηγηθοῦν τὰ δικαιώματα τῶν μὴ ὁμοφυλοφίλων καὶ μᾶς τὸ ἔχουν ἀποδείξῃ μὲ τὴν προώθησι, τὸ χάιδεμα καὶ τὴν προβολὴ ποὺ δέχονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι.
  Ὅταν θὰ ἐπανέλθουμε σὲ ἐπίπεδα ἰσοῤῥοπίας, τότε νὰ τὸ ξανασυζητήσουμε.

 • Τὸ Φώτι καὶ τὸ Λοβέρδο ἔως τὸ τέλος τοῦ ἔτους σύμμαχοι.
  Αὐτὲς τὶς λυκοφιλικὲς συμμαχίες νὰ τὶς κυττάξουν.
  Ἰδίως αὐτὰ τὰ πρόσωπα ποὺ τόσο πολὺ ἔχουν μάθῃ στὶς κωλοτοῦμπες, στοὺς τεμενάδες καὶ στὰ σκυψήματα.
  Νέα συμμαχία μᾶς προέκυψε.
  Τί στά κομμάτια καταπίνουν πιά; Πρέπει νὰ τὸ μάθουμε. 
 • Τὸ Μπουτάριεν στηρίζει τὸ Ἀντωνάκι καὶ ἔγινε κολλητὸς τοῦ Ἀνθίμου.
  Ἀλλὰ πρὶν γίνουν φιλαράκια καὶ κολλητοὶ πῆγε καὶ …κουμπάριασε μὲ τὸν Ἄνθιμο.
  Ἔ, καλὰ τώρα κι ἐσεῖς… Εἴδατε τὸν Ἄνθιμο νὰ βάζῃ τὶς φωνὲς καὶ τρομάξατε…
  Μά εἶναι δυνατόν νά κλείσῃ ποτέ ὁ δίαυλος ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν μέν καί τῶν δέ;
  Μὰ ἀπὸ τὴν ἴδιαν πάστα εἶναι ὅλα κι ὅλοι τους…

 • Ὁ ἐμφύλιος στὸν τΣΥΡΙΖΑ καλὰ κρατεῖ.
  Ὁ Γλέζος θεωρεῖ πὼς ὁ Δραγασάκης ἔκανε λάθος ποὺ ὑπεστήριξε τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» τοῦ GAPάτου.
  Ὁ Λαφαζάνης θεωρεῖ πὼς τὸ εὐρὼ εἶναι γερμανικὴ φυλακή, ἀκυρώνοντας οὐσιαστικῶς τὸν ἀρχηγό του, ποὺ δηλώνει καὶ στηρίζει τὸ εὐρώ, θεωρῶντας το ἐθνικό μας νόμισμα.
  Τῆς παρανοίας δῆλα δὴ συμβαίνει ἐκεῖ μέσα…
  Νὰ ζήσουμε νὰ τοὺς θυμόμαστε βρέ… Ἀλλὰ σὲ λίγο… Πρῶτα πρέπει νὰ τοὺς …λουστοῦμε ὡς …χαλίφηδες. 
 • Ὁ μέσος τΣΥΡΙΖΑίος μὲ 2000 μηνιαῖο εἰσόδημα.
  Ἀπὸ αὐτὴν τὴν σαλονάτη ἐπανάστασιν νὰ δῶ ποιὸς θὰ διασωθῇ.
  Τὸ εἶδος τοῦ μέσου τΣΥΡΙΖΑίου ἀπεκαλύφθῃ κατόπιν ἐρεύνης, ποὺ παρουσιάστηκε στὸ συνέδρειο τοῦ τΣΥΡΙΖΑ.
  Μορφωμένοι, ἄνδρες κατὰ κύριον λόγο καὶ μὲ εἰσόδημα ἀρκετὰ σημαντικό, γιὰ τὰ σημερινὰ δεδομένα.
  Ναί, τέτοιοι θὰ μᾶς σώσουν λέμε… 
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ μᾶς ἔρχεται…
  Ἐμπρὸς βῆμα ταχύ…
  Γιὰ πόσο ὅμως δὲν ξέρουν… Καὶ εἶμαι βεβαία πὼς εἶναι αὐτὸ τὸ πραγματικό τους πρόβλημα τώρα πιά.

ἐθνικὰ θέματα καὶ πολλοὶ μπελάδες λέμεεεεε…..!!!

 • Ἐντὸς τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ τουρκικὸ  σκάφος.
  Μὲ ἄμεσες ἀντιδράσεις καὶ καταγγελίες πρὸς τὸν ΟΗΕ καὶ τὴν Ἄγκυρα, ξεκίνησε ἡ διαμαρτυρία τῆς Κυπριακῆς κυβερνήσεως.
  Τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀπελπιστικὰ στριμωγμένοι γιὰ νὰ μὴν ῥισκάρουν τὴν παγκόσμια ἀντίδρασι.
  Ἐδῶ ἔχουν πλέον νὰ κάνουν ὄχι μὲ κάποια ἔσοδα ἀπὸ ὑδρογονάνθρακες ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδιαν τὴν ὕπαρξίν τους.
  Βέβαια ἤδη τὸ Ἰσραήλ, καθὼς καὶ ἡ Ῥωσσία, ἔχουν ἤδη λάβῃ θέσεις πολέμου, ἐμπρὸς σὲ ένδεχομένη παραβίασιν τῶν κυπριακῶν ἐθνικῶν συμφερόντων.
  Ἀλλὰ τὸ νὰ στηριχθῇ ἕνα κράτος μόνον στοὺς συμμάχους του καὶ ὄχι σὲ ἴδιες δυνάμεις, προεξοφλεῖ μεταβίβασιν τῆς ἐθνικῆς του κυριαρχίας στοὺς συμμάχους του.
  ὰ δεῖτε ποὺ ἐκεῖ, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ ξένος δάκτυλος εἶναι ἐμφανέστατος πλέον, θὰ συμβῇ τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς.
  Πόσο ἀνατροπῆς, πότε καὶ πῶς δὲν ξέρω…
  Ἀλλὰ εἰδικῶς ἐκεῖ, καὶ λόγῳ ἱστορίας, θὰ τὸ δοῦμε τὸ μεγάλο ΜΠΑΜ νὰ συμβαίνῃ.
 • Φιλοξενοῦμε τὸν ἀρχηγὸ ἐνόπλων δυνάμεων τῶν ΗΠΑ.
  Ὅλες οἱ χαρὲς μαζεμένες. Οἱ Τοῦρκοι ἔρευνες στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ ὁ στρατιωτικὸς ἀρχηγὸς τῶν ΗΠΑ ἐδῶ.
  Δέν σᾶς μυρίζει μπαρούτη;

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Ἀπὸ αὔριο θὰ μᾶς συμβῇ τοῦ …ψύχους!!!
  Ναί, μᾶς ἐπισκέπτονται τὰ κατάλοιπα τῶν βορείων καιρικῶν φαινομένων.
  Κι ὅποιος ἀντέξει λέμε… 

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ἀστυνομικὸς νεκρὸς στὰ σύνορα.
  Ἀλλὰ τὸ Δένδιεν δὲν παραιτεῖται.
  Ἐπίσης καὶ δύο Ἀλβανοὶ κακοποιοὶ νεκροί, ἀπὸ τὴν συμπλοκή, ἀλλὰ στὸν συνολικὸ ἀπολογισμό, δύο κακοποιοὶ πρὸς ἕναν ἀστυνομικό, τὸ ἰσοζύγιον γέρνει πρὸς τὴν ἐξολόθρυσι τῶν δύο κακοποιῶν καὶ ἀν τὶ παραιτήσεως θὰ δοῦμε τὸ Δένδιεν νὰ καμαρώνῃ καὶ πάλι σὰν γύφτικο σκεπάρνι.
  Τὸ γιατὶ ἔχουμε ἀστυνομικὸ νεκρὸ δὲν θὰ ἀπασχολήσῃ κάποιον. Παράπλευρος ἀπώλεια…
 • Ἡ τρόικα μᾶς ἐπεξεργάζεται.
  Ἄν καὶ ἐδηλώθῃ ἐν μέσῳ συνεδριάσεως γιὰ τὸν προϋπολογισμό, πὼς δὲν ἔρχεται πρὸ τοῦ Ἰανουαρίου, τελικῶς μᾶς δούλευσαν. Τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς εἶναι πλέον θέμα κοινωνικό, γιὰ ὅλους μας, διότι ὁ ἐμπαιγμὸς αὐτὸς καταδεικνύει τὸ πόσο πολὺ μᾶς ἔχουν προγεγραμμένους.
  Τὸ μεγάλο μάλλιστα ἐθνικὸ ζήτημα ποὺ ἀξιώνουν γιὰ κλείσιμο τῶν τελευταίων κρατικῶν βιομηχανιῶν δηλώνει πὼς πράγματι, αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τελευταία ἐπαφὴ μαζύ τους. Κάθε τὶ ἔχει δρομολογηθῇ. Τὰ πάντα ἔχουν καταστραφῇ καὶ τώρα πιὰ μποροῦν νὰ χορέψουν, πίνοντας τὴν σαμπάνια τους, ἐπάνω στὰ ἀποκαΐδια τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.
  Τὸ δυστύχημα εἶναι πὼς οὐδὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα ἀντελήφθῃ πὼς τώρα, ναί, τὰ θύματα εἶναι οἱ πολῖτες. Ἐπεὶ δὴ ὅμως πολιτικοὶ δίχως πολῖτες εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξουν, τὸ ἐπόμενον στάδιον εἶναι τὸ δικό τους ξεπάτωμα.
  Αὐτὸ δὲν τὸ γράφω γιὰ νὰ παρηγορήσω κάποιον ἀλλὰ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ναί, φθάσαμε στὸ τέλος αὐτῆς τῆς καμπῆς. Μετὰ ἀρχίζουν ἄλλα… Τὰ τῆς ἀνηφόρας…
 • Ξεκινᾶ σήμερα ἡ δίκη γιὰ τὶς ἀνθρωποκτονίες στὴν ΜΑΡΦΙΝ.
  Δὲν γνωρίζουμε ὄνομα κατηγορουμένων. Εἶναι ἐλεύθεροι, μετὰ τὴν προανάκρισιν, μὲ περιοριστικοὺς ὅρους, διότι ἄν καὶ τὸ ἔγκλημα ἐθεωρεῖτο βαρύτατον καὶ μόνον τεχνικοὶ λόγοι ἐμπόδισαν τὸν θάνατον καὶ τῶν 24 ὑπαλλήλων, παρὰ ταὔτα, οἱ κατηγορούμενοι ἐκρίθησαν κανοὶ κι ἄξιοι νὰ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας ἐλεύθεροι καὶ πολὺ πιθανὸν νὰ μεθοδεύουν νέες ΜΑΡΦΙΝ.
  Αὐτὸ δὲν εἶναι δικαιοσύνη.
  Αὐτὸ εἶναι τοῦ κουμπάρου μου τὸ βόλεμα.
  Κι ἐὰν δὲν τσακιστοῦμε νὰ μάθουμε νὰ ἀφήνουμε τὴν δικαιοσύνη ἀνεξάρτητη, δίχως οἰκονομικούς, ἠθικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἐκβιασμούς, τότε καλὰ θὰ παθαίνουμε ὅσο θὰ βλέπουμε τέτοια φαινόμενα.
 • Παγκόσμια ἡμέρα κατὰ τῆς διαφθορᾶς σήμερα.
  Τὸ λέμε γιὰ νὰ γελάσουμε.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀκόμη…
  Καὶ συνεχίζουμε…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Αὔριο τελικῶς ἐπιστρέφει ἡ τρόικα.
  Γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε τὴν ἀγωνία ἔως τὸν Ἰανουάριο καλέ…
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μόνον τὶς βιομηχανίες ὅπλων δὲν σάρωσαν ὁλοσχερῶς.
  Ἔρχονται τώρα γιὰ νὰ τὶς σαρώσουν κι αὐτὲς καὶ νὰ βάλουν τὴν ταφόπλακα στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.
  Τὸ στουρναροΣτουρνάρι στὸ μεταξὺ χαίρεται…
  Δυστυχῶς γιὰ αὐτό, μὰ πολὺ δυστυχῶς, θὰ τοῦ κόψουν τὴν χαρὰ μὲ πριόνι. 

 •  Διπλάσιος ὁ φόρος γιὰ τὰ ἀκίνητα.
  Ἀπεφασίσθῃ καὶ «κλείδωσε».
  Νὰ χαρῶ ἐγὼ «ἐπαναστάσεις» βολεμένων βο(υ)λευτῶν.
  Τόση ἦταν ἡ ἐπανάστασις ποὺ ἔφθασε στὸν διπλασιασμὸ τοῦ φόρου.
  Καὶ μετὰ …ψοφήσαμε!!!

 • Παγώνουν τὰ δάνεια γιὰ ἀνέργους καὶ οἰκονομικὰ ἀποδυναμωμένους.
  Κι ἐπίσης ἀναλαμβάνει τὸ κράτος νὰ καλύπτῃ τὸ κόστος τῆς ΔΕΗ γιὰ αὐτούς.
  Κοινωνική πολιτική;
  Ὄχι, ἐκλογὲς ἔρχονται… 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀνοίγει σήμερα ἡ Νομική.
  Γιὰ νὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὴν Οὐκρανία γκρέμισαν τὸ ἄγαλμα τοῦ Λένιν.
  Νὰ δεῖτε ποὺ ἐκεῖ, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ ξένος δάκτυλος εἶναι ἐμφανέστατος πλέον, θὰ συμβῇ τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς.
  Πόσο ἀνατροπῆς, πότε καὶ πῶς δὲν ξέρω…
  Ἀλλὰ εἰδικῶς ἐκεῖ, καὶ λόγῳ ἱστορίας, θὰ τὸ δοῦμε τὸ μεγάλο ΜΠΑΜ νὰ συμβαίνῃ.
 • Ἡ Ταϋλάνδη ὁδεύει γιὰ ἐκλογές.
  Διελύθῃ ἡ βουλή τους καὶ προετοιμάζονται.
 • Λόγῳ οἰκονομικῶν προβλημάτων ὁ Νετανιάχου δὲν πάει στὴν κηδεία Μαντέλα.
  ΚΑὐτὰ νὰ τὰ ἀκοῦν κάποιοι «δικοί μας» κάφροι.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply