Πόσο ἕτοιμοι εἴμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ἀλήθεια τῆς …ἀλήθειας;

Πόσο ἕτοιμοι εἴμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ἀλήθεια τῆς ...ἀλήθειας;Σὲ ὅλους μας ἀρέσει οἱ ἄνθρωποο ποὺ εἶναι στὴν ζωὴ μας νὰ εἶναι εἰλικρινεῖς μαζί μας.

Κάποιοι ὅμως ἔχουν ἐμμονὴ μὲ τὴν ἀλήθεια.

Μοῦ πῆρε πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ καταλάβω γιατὶ ὅσο εἴχα τέτοια ἐμμονὴ μὲ τὴν ἀλήθεια τόσο περισσότερα ψέμματα εἰσέπρατα .

Καὶ τώρα πιὰ ὅταν ἀκούω κάποιον νὰ λέει μὲ πολὺ ἀπαιτητικὸ τρόπο, βγάζοντας φωτιὲς ἀπὸ τὸ στόμα του, πόσο πολὺ ἀπαιτεῖ τὴν ἀλήθεια, σκέφτομαι: ἄραγε ἔχεις κτίσει τίς προϋποθέσεις ἤ μόνον ἀπαιτεῖς;

Εἶναι ἐξαιρετικὸ νὰ ὑπάρχει ἀλήθεια μέσα στὶς σχέσεις, γιατὶ αὐτὸ δείχνει ὅτι ὑπάρχει ἐμπιστοσύνη ποὺ εἶναι τὸ βασικὸ συστατικὸ τῆς ἀγάπης. Ἡ μανία ὅμως γιὰ τὴν ἀλήθεια εἶναι μιὰ μεταμφιεσμένη ἐπιθυμία γιὰ ἐξουσία, ποὺ κρύβει ἀπὸ κάτω τεραστίους φόβους ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ κάνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ θέλουν νὰ μπουκάρουν ἀπρόσκλητοι στὸν ἐσωτερικὸ χῶρο κάποιου.

Εἶναι ἔνα παιχνίδι τοῦ ἐγώ, ποὺ δὲν ἔχει νὰ κάνει καθόλου μὲ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη.

Ἂν ἔχεις ἐμμονὴ μὲ τὴν ἀλήθεια σκύψε μέσα σου καὶ ἐκεῖ θὰ βρεῖς ὄλες τὶς ἀλήθειες… .

Μὴν βάζεις τοὺς ἀνθρώπους νὰ ὁρκίζονται, καὶ μὴν μετατρέπεις τὸν ἑαυτό σου σὲ δικαστή. Κάνε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾷς νὰ νοιώθουν ἀσφαλεῖς μαζί σου, δίνοντάς τους, ἀγάπη καὶ ἀποδοχή.

Ἂν θέλεις νὰ ξέρεις τὰ πάντα γιὰ κάποιον θὰ πρέπει νὰ ξέρεις νὰ κατανοεῖς καὶ νὰ συγχωρεῖς τὰ πάντα σ αὐτὸν …

Οἱ ἄνθρωποι μας ἀνοίγονται στο βαθμό που πιστεύουν ὅτι μποροῦμε να τοὺς καταλάβουμε χωρὶς νὰ τοὺς κρίνουμε.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 295 times, 1 visits today)
Leave a Reply