Οἱ ἐπαναστάσεις δὲν γίνονται ἀπὸ ἀπελπισμένους…

Οἱ ἐπαναστάσεις δὲν γίνονται ἀπὸ ἀπελπισμένους...Οἱ ἐπαναστάσεις γίνονται ἀπὸ μυαλὰ καθαρά, ὑγιῆ, διαυγῆ…
Ἡ ἀπελπισία ἐλάχιστα ἀπέχει ἀπὸ τὴν κατάθλιψι καὶ τὸν θάνατο…
Καὶ κάποιος ἀπελπισμένος ἀδυνατεῖ νὰ συγκροτήσῃ τὶς σκέψεις του… Πολλῶ δὲν μᾶλλον νὰ συγκροτήσῃ κι ἐπανάστασιν…

Οἱ ἐπαναστάσεις, οἱ πραγματικὲς ἐπαναστάσει, κι ὄχι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν χώρα μας,  γίνονται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κάτι νὰ χάσουν καὶ ποὺ θὰ τολμήσουν. Γίνονται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ζυγίσῃ τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ καὶ δὲν τοὺς ὁδηγεῖ ἡ ἀπελπισία ἤ ὁ φόβος. Γίνονται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ξέρουν τὸ πότε πρέπει νὰ τὶς κάνουν καὶ δὲν ἐπιτρέπουν στὰ συναισθήματά τους νὰ τοὺς ξεγελάσουν καὶ νὰ τοὺς παγιδεύσουν…

Οἱ ἐπαναστάσεις γίνονται ἀπὸ Κολοκοτρώνηδες καὶ Νικηταράδες…
Ἄρα, ἐμεῖς, γιὰ τὴν ὥρα, ἀνάγκη ἔχουμε νὰ πετάξουμε ἀπὸ ἐπάνω μας κάθε βρωμιὰ ποὺ μᾶς κρατᾶ δεσμίους μὲ τὸ χθές, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὸ ἐὰν μποροῦμε, θέλουμε, ἀντέχουμε νὰ ξεκινήσουμε τὶς ἐπαναστάσεις…
Ὄχι τώρα ποὺ ἔχει θόρυβο ἀπὸ τόσα πολλὰ ἄχρηστα καὶ περιττά…
Ἀργότερα, ὅταν θὰ ἔχουμε λάβῃ ἀπαντήσεις…

Ἔως τότε καλὸ εἶναι νὰ προετοιμαζόμαστε…
Εἶναι ἀναγκαῖον νὰ μᾶς συμβῇ καὶ θὰ μᾶς συμβῇ.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ ἐπαναστάσεις δὲν γίνονται ἀπὸ ἀπελπισμένους…

Leave a Reply