Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν ταξειδεύσῃ σέ ὅλον τόν πλανήτη;

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν ταξειδεύσῃ σέ ὅλον τόν πλανήτη;1Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πῆγαν σέ ὅλο τόν κόσμο;
Ἐπάνω Μέδουσα στὸ Δίον.
Καὶ κάτω Μέδουσες σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὡς καὶ στὴν Ἀμερική. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν ταξειδεύσῃ σέ ὅλον τόν πλανήτη;2

Μετὰ λένε ὅτι οἱ πρόγονοί μας δὲνν ταξείδεψαν σὲ ὅλη τὴν γῆ.

Ἄλλη φορά, ἄν μοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία, θὰ γράψω σὲ ποιὰ μουσεῖα τοῦ κόσμου ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ Μέδουσες.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply