Ἀντι-εἰδήσεις 10 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 10 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἡ ἄλλη «ἐπανάστασις» ξεκινᾶ μὲ τοὺς 58 ἤ ἄλλως τὴν «ἐλληνικὴ ἐλιά».
  Κατάφεραν καὶ συγκέντρωσαν περισσότερα ἀπὸ 2000 ἄτομα, στὴν συγκέντρωσίν τους στὸ Ἀκροπόλ.
  Ἡ «ἐπανάστασις» τῆς κεντροαριστερᾶς, ποὺ πασχίζει νὰ ἐπιβιώσῃ…
  Δῆλα δὴ τὸ ἄλλο μΠατΣοΚ, ποὺ δὲν πρόλαβε νὰ διαφύγῃ πρὸς τὸν τΣΥΡΙΖΑ, στήνει τὶς ὑποδομές, ἐπάνω σὲ τρύπιες βάρκες, γιὰ νὰ φύγῃ τώρα… Ἔκλεισαν τὶς τρύπες μὲ φελούς, μὲ λειωμένες τάπες, μὲ πατσαβούρια…
  Καὶ ξεκίνησαν…
  Γιὰ ὅσους πιστοὺς ἕτοιμο τὸ πρῶτο στάδιον τοῦ …στησίματος τῆς «θυσίας» τοῦ Μπένυ, ποὺ οὐδόλως ὅμως δὲν φέρνει πρὸς Ἰφιγένεια. Μᾶλλον σὲ Χάνιμπαλ Λέκτορ ὁμοιάζει…
  Πάντως κι αὐτοὶ δὲν θὰ κάνουν πολλά…
  Ἴσα νὰ δώσουν πάτημα στὸ GAPατο… Στὸν πρῶτο διδάξαντα τὸν κανιβαλισμό, ἐπισήμως στὴν χώρα μας…
  (Διότι ὅλοι οἱ προκάτοχοί του κανίβαλοι ἦσαν, ἀλλὰ κρατοῦσαν τὰ προσχήματα. Κανιβάλιζαν πίσω ἀπὸ πόρτες καὶ κουρτίνες…
  Ἔ, αὐτὸ δὲν ἄντεξε καὶ τὸ ἔκανε φανερά… Καὶ τώρα τὸ ἀπολοιφάδι τοῦ μΠατΣοΚ τραβᾶ νὰ ἐπαναφέρῃ τὶς κουρτίνες καὶ τὰ παραπετάσματα…
  Ἄμ δέ…!!!)

  Πάντως ὅλα τὰ γνωστὰ σκουπίδια τῆς πολιτικῆς μέσα εἶναι. Τὶ Ἀνδρουλάκιεν, τι Μπίστιεν, τὶ Ψαριανό…
  Τί νά πῶ;
  Νέα ἀνακύκλωσι κάνουμε…
 • Στὴν «ἑλληνικὴ ἐλιὰ» πρωτοστατοῦν τὸ Μπένυ καὶ τὸ Σημίτιεν.
  Αὐτὸ ἦταν τὸ καλλίτερο ποὺ ἔμαθα.
  Τὸ Μπένυ ἐπαναστατεῖ κατὰ τοῦ …ἑαυτοῦ του!!!
  Κάπως σὰν τὸ «ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλε τὰ ῥοῦχα του ἀλλοιῶς»…
  Καὶ ποῦ εἴμαστε ἀκόμη… Χειμώνας βαρύς…
  Ὅταν θὰ σφίξουν οἱ ζέστες… Οὔοὔοὔ… γέλια… Κρατῆστε δυνάμεις…
 • Κατὰ τὸ Μπένυ ὁ ἔλεγχος γιὰ τὰ ὑποβρύχια εἶναι σχέδιον ἀνατροπῆς τῆς κυβερνήσεως.
  Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ τὸ ποῦ πῆγαν τὰ χρήματα τῶν ὑποβρυχίων. Οὔτε νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ πὼς ἔχει τὸ ἴδιο χώσῃ τὰ βρωμόχερά του.
  Ἐπίσης κατήγγειλε πὼς ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἐξυπηρετεῖ ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες.
  Ναί, δὲν τὸ γνωρίζαμε… Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως τὸ ποιὲς ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες ἐξυπηρετεῖ αὐτό, μαζὺ μὲ ὅλες τὶς κυβερνήσεις ποὺ ἔως σήμερα συμμετεῖχε.
  Θά τολμήσῃ ἤ μόνον τῶν ἄλλων τίς βρωμιές θά ἀποκαλύπτῃ;

 • Ὁ ἐμφύλιος στὸν τΣΥΡΙΖΑ καλὰ κρατεῖ.
  Ὁ Λαφαζάνης θέλει νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ εὐρὼ κι ὁ Δραγασάκης νὰ μείνουμε.
  Μεγάλο γλέντι…
  Αὐτοὶ ξεκίνησαν νωρίς… 
 • Ὁ μέσος τΣΥΡΙΖΑίος μὲ 2000 μηνιαῖο εἰσόδημα.
  Ἀπὸ αὐτὴν τὴν σαλονάτη ἐπανάστασιν νὰ δῶ ποιὸς θὰ διασωθῇ.
  Τὸ εἶδος τοῦ μέσου τΣΥΡΙΖΑίου ἀπεκαλύφθῃ κατόπιν ἐρεύνης, ποὺ παρουσιάστηκε στὸ συνέδρειο τοῦ τΣΥΡΙΖΑ.
  Μορφωμένοι, ἄνδρες κατὰ κύριον λόγο καὶ μὲ εἰσόδημα ἀρκετὰ σημαντικό, γιὰ τὰ σημερινὰ δεδομένα.
  Ναί, τέτοιοι θὰ μᾶς σώσουν λέμε… 
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ μᾶς ἔρχεται…
  Ἐμπρὸς βῆμα ταχύ…
  Γιὰ πόσο ὅμως δὲν ξέρουν… Καὶ εἶμαι βεβαία πὼς εἶναι αὐτὸ τὸ πραγματικό τους πρόβλημα τώρα πιά.

ἐθνικὰ θέματα καὶ πολλοὶ μπελάδες λέμεεεεε…..!!!

 • Ὅταν λέγουν Θράκη ἐννοοῦν καὶ τὴν Κομοτηνὴ καὶ τὴν Θεσσαλονίκη.
  Πιὸ ἀνοικτὴ πρόκλησι, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔκανε ὁ Ἐρντογὰν ἐχθές, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ δεχθοῦμε.
  Ἀμέσως μετὰ τὴν εἴσοδο τοῦ τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, ἔρχεται γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν λεκτικὴ ἐπίθεσι. Φαντάζομαι πὼς τὰ κουδουνισμένα δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ συμβαίνει. Ἀκόμη χασκογελοῦν πανηλίθια, ὅπως πάντα.
  Τὸ μόνον ποὺ ἴσως θὰ καταλάβουν, θὰ εἶναι ἐὰν δοῦν τὸν Μογγόλο νὰ τοὺς ἀπειλῇ ἐπάνω ἀπὸ τὸ κρεββάτι τους.
  Βέβαια καὶ τότε, μετὰ τὴν πρώτη τρομάρα, θὰ καταφέρουν νὰ λάβουν τὶς ἀνάλογες στάσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν αὐτοί, κι ἄς ψοφήσουμε ἐμεῖς.
  Γιὰ τὴν ὥρα τὰς προβλήματα πλέον ἀρχίζουν κι ἀποκαλύπτονται. Κι ὁ χρόνος στενεύει…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Ἀπὸ σήμερα τοῦ ψύχους θὰ μᾶς συμβῇ εἴπαμε…
  Ναί, 6-8 βαθμοὺς πέφτει ἡ θερμοκρασία.
  Ἐὰν δὲν ἔχετε πετρέλαιο, μὴν ἀνησυχεῖτε… Ἀνᾶφτε τζάκι. Θὰ σᾶς συλλάβουν καὶ θὰ ζεσταίνεστε στὴν φυλακή. Δῆλά δὴ θὰ ἀναλάβῃ τὸ κράτος τὴν θαλπωρή σας…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ «Ἀστὴρ» Βουλιαγμένης ἐπωλήθῃ.
  Ἀν τὶ 400 ἐκατομμυρίων. Ἀκόμη καὶ Τοῦρκοι εἶναι μέσα στὸν συνεταιρισμό.
  Γιατί; Ἔ, ἀυτά, σὲ ἄλλο ἐπεισόδιον…
  Γιὰ τὴν ὥρα τσίμπησαν 400 ἐκατομμύρια… Ἀνάσα πῆραν!
 • Ἄγνωστοι, μεγάλης ἡλικίας, ἄνοιξαν πῦρ κατὰ ἀστυνομικῶν.
  Στὸ Νέο Φάληρο αὐτό.
  Μᾶλλον κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀγνώστους ἐτραυματίσθῃ, διότι εὑρέθησαν αἵματα στὸ αὐτοκίνητο, λίγο ἀργότερα.
  Πάντως οἱ ἄγνωστοι διέφυγαν καὶ στὴν ἀστυνομία ἐπικρατεῖ πανικός.
  Ἐὰν καὶ οἱ παπποῦδες σήκωσαν ὅπλα, τότε κάτι ἄλλο συμβαίνει…
  Ἐκτὸς ἐὰν δὲν εἶναι …Ἕλληνες… Τότε…
  Τότε ἀλλάζει καὶ μᾶλλον εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολα τὰ πάντα γιὰ τοὺς πάντες.
 • Ἀπὸ μεθαύριο, 12 Δεκεμβρίου, ξεκινᾶ ἐπισήμως ὁ «Μεγάλος Ἀδελφὸς» νὰ μᾶς ἐξουσιάζῃ.
  Μὲ ἕνα ΚΛΙΚ ὅλα μας τὰ προσωπικὰ δεδομένα, δάνεια, καταθέσεις, ἱστορικὰ σὲ βάθος δεκαετίας στὴν διάθεσίν τους.
  Νὰ ζήσουμε νὰ τὴν θυμόμαστε τὴν ἐλευθερία ποὺ χάσαεμ.
 • Ἀπὸ μεθαύριο, 12 Δεκεμβρίου, τὸ wi-fi  θὰ εἶναι γεγονός.
  Θὰ μᾶς ψήνουν καλλίτερα τὰ κεφάλια μας.
  Καὶ δυστυχῶς, κάποιοι ἠλίθιοι χαίρονται.
  Ἀφῆστε ποὺ σὲ λίγο θὰ βγοῦν γιὰ νὰ παρουσιάσουν τὰ κουδουνισμένα ὡς ἐπιτευγμά τους κι αὐτό…
 • Διαμέρισμα κατεστράφῃ ἀπὸ πυρκαϊά.
  Τζἀκι πάλι πίσω ἀπὸ τὴν φωτιά.
  Βρὲ νὰ δεῖτε ποὺ θὰ βγάλουν νόμο ἀπαγορεύσεως τῶν τζακιῶν…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ὁ «Ἀστὴρ» Βουλιαγμένης ἐπωλήθῃ (οὐσιαστικῶς).
  Ἀν τὶ 400 ἐκατομμυρίων. Ἀκόμη καὶ Τοῦρκοι εἶναι μέσα στὸν συνεταιρισμό.
  Γιατί; Ἔ, ἀυτά, σὲ ἄλλο ἐπεισόδιον…
  Γιὰ τὴν ὥρα τσίμπησαν 400 ἐκατομμύρια… Ἀνάσα πῆραν!
 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι στὶς Βρυξέλλες.
  Ἐκλιπαρεῖ γιὰ τὴν δόσι του.
  Ἕνα δισεκατομμύριο ζητᾶ. Καὶ μισὸ ποὺ εἰσπράττουν τώρα ἀπὸ τὸν «Ἀστέρα»…
  Μία χαρά… Ἔως τὸ πέρα τοῦ ἔτους τὴν βγάζουν καὶ δὲν τὴν βγάζουν…

 • Τὸ ἐπεξεργάζονται οἱ τροϊκανοὶ τὸ στουρναροΣτουρνάρι.
  Ἀπὸ τὴν μίαν τὸ συγχαίρουν κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἀξιώνουν πλειστηριασμοὺς καὶ ἀπολύσεις.
  Λέτε νά καταφέρῃ τό κουδουνισμένο νά τούς ἀλλάξῃ γνώμη;
  Μπᾶ… Δὲν τὸ βλέπω…
  Μᾶς ἑτοιμάζουν …δυσάρεστες ἐκπλήξεις.
  Κι ὅπως ἔγραφε ἐχθές…   ἐκλογὲς ἔρχονται… 
 • Χρηματιστήριον εἴχαμε ἐχθές…
  -0,47%. Χαλαράάά…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Δὲν ἄνοιξε ἡ Νομική.
  Καλά, ἡ συνέπεια λόγων κι ἔργων τους δὲν λέγεται…
  Πάντως γιὰ τὴν ὥρα ὁ Πελεγρίνης περνᾶ στὴν ἀντεπίθεσι…
  Λίγες ἡμέρες ἀπέμειναν γιὰ νὰ ἀλλάξουμε χρόνο… Καὶ τὸ Ἀρβανιτοπούλειεν ἀπειλεῖ μὲ θερινὰ μαθήματα…
  Ἔ ῥὲ γλέντια!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Καὶ στὴν Ἰταλία προωθεῖται ἡ κεντροαριστερά.
  Μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ματέο Ῥέντσι.
  Πρώην δήμαρχος τῆς Φλωρεντίας, ἐξαιρετικὰ ἐπικοινωνιακός, μὲ ἀρίστη ἱκανότητα δημιουργίας συνθημάτων!!!
  Ἕνα νέο ταλέντο τοὺς ξημέρωσε…
  Τὸ βλέπω… Οἱ Ἰταλοὶ θὰ σωθοῦν… Γιὰ τοὺς ἄλλους… δὲν ξέρω.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply