Ἀλλαγή …φυλακισμένου;

Ἀλλαγή ...φυλακισμένου;Αὐτὸ ποὺ τὶς τελευταῖες ἡμέρες συχνὰ σκέπτομαι εἶναι τὸ σύντομο αὔριο. Δῇλα δὴ τὸ πόσο κοντά μας εἶναι κάποιες ἐξελίξεις ποὺ θὰ ἀνατρέψουν τὰ πάντα, σὲ κάθε τὶ ποὺ ἔως τώρα γνωρίζαμε…
Στὴν εἰκόνα βλέπουμε ἴσως αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ συμβῇ…
Ἐγὼ λοιπὸν θὰ σᾶς τὴν ἀνατρέψω…

Τί βλέπουμε στήν εἰκόνα;
Βλέπουμε τά θηρία ἔξω ἀπό τό κλουβί καί τούς ἀνεγκεφάλους μέσα;
Ὡραῖα… Ξεχᾶστε το!!!
Φαντασθεῖτε μέσα στὸ κλουβὶ καὶ τὰ θηρία καὶ τοὺς ἀνεγκεφάλους…

Ἔ; Καλό;
Ναί, ἀλλά πότε θά παύσῃ ἡ δική μας φυλακή; Πότε θά ἐλευθερωθοῦμε;
Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦμε πρέπει νὰ τὸ ἀξίζουμε.
Γιὰ νὰ τὸ ἀξίζουμε πρέπει νὰ κάνουμε ἀκόμη μεγάλη διαδρομή…
Γιὰ τὴν ὥρα, κατὰ πῶς συμβαίνουν τώρα οἱ ἐξελίξεις, ἄς ἀπολαύσουμε αὐτὸ ποὺ ἔχουμε…
Θυμηθεῖτε πὼς λίγο πρὶν τὰ δεδομένα ἦσαν ἀντίστροφα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply