Ἀνάπτυξις μέσα ἀπὸ ὑψηλὴ φορολογία πουθενὰ στὸν κόσμο.

Ἀνάπτυξιν μέσα ἀπὸ ὑψηλὴ φορολογία πουθενὰ στὸν κόσμο.Ὅσους φόρους, ὅσα πρόστιμα, ὅσα χαράτσια, ὅσους τόκους, ὅσα πανωτόκια κι ἂν ἐπιβάλλουν ὁ Σαμαρας, ὁ Στουρνάρας, ὁ Θεοχάρης καὶ τὰ ἄλλα καλόπαιδα τῆς κυβέρνησης, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ὅσοι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να πληρώσουν ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ.
Αὐτο διδάσκει ἡ ἱστορία.
Αὐτο λέει ἡ ἁπλῆ λογική, ποὺ στὴν κυβέρνηση τὴν ἔχουν χάσει, ἂν τὴν εἴχαν καὶ ποτέ.

Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι τὸ κράτος νὰ μὴν εἰσπράξει οὔτε μέρος τῶν προσδοκόμενων ἐσόδων.
ΠΟΤΕ.
Κι ἐκατοντάδες χιλιάδες ἐπαγγελματίες νὰ καταστραφοῦν καὶ να μείνουν στὸ περιθώριο.
Τὰ ταμεῖα νὰ καταρρεύσουν.
Κι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας νὰ μὴν ἔλθει γιὰ δεκαετίες.
Ἐκτὸς κι ἂν μὲ κάποιο μαγικὸ τρόπο ἔρθουν στὴν χώρα δὶς εὐρὼ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Κάτι ποὺ  δὲν προβλέπεται.
Τὰ σχέδια Μαρσαλ, τὰ πακέτα Ντελόρ καὶ τὰ δανεικὰ κι ἀγύριστα τελείωσαν ὁριστικά.
Ἡ ὁποία ἀνάκαμψη θὰ πρέπει νὰ στηριχθεὶ στὶς δικές μας δυνάμεις.
Κι ἀνάπτυξη μὲ φόρους, τόκους, πρόστιμα καὶ ΜΟΝΟ δὲν ἔχει ἔρθει ποτέ.
Πουθενὰ στον κόσμο!!!

Γιάννης Λοβέρδος

 φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply