Ἀντι-εἰδήσεις 23 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ μΠατΣοΚ …διασώζεται ἀπὸ τοὺς «58» (ποὺ ὅμως ἔγιναν «59»!!!)
  Δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὰ στελέχη του τὴν ἐξαφάνισίν τους.
  Κατὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν νεών δημοσκοπήσεων, οὔτε στὴν βο(υ)λὴ εἰσέρχονται.
  Ἄρα;
  Ἄρα, γιὰ νὰ προσγειωθῇ στὰ μαλακὰ τὸ Μπένυ καὶ γιὰ νὰ μὴν φάῃ ἡ …Μαρμάγκα κι ὁ κακός τους ὁ καιρός, ὅλον τὸν πράσινο συρφετό, προσχωροῦν στοὺς «58» ἐπισήμως…
  Ἄλλαξε ὁ …Μανωλιός, ἔβαλε τὰ βρωμερά του ῥοῦχα  ἀλλοιῶς καὶ κυκλοφορεῖ ἀνάμεσά μας, λιγδιάρης, σιχαμερός, ῥυπαρός, διότι οὔτε πλήθυκε, οὔτε ἄλλαξε κάτι οὐσιαστικὸ ἐπάνω του ἀλλὰ οὔτε καὶ θέλει νὰ κάνῃ τὴν αὐτοκρικτική του.
  Αὐτὴ ἡ ῥουφιάνα ἡ καρέκλα φταίει… Προσδίδει ἀπέραντη αἴσθησιν ψευδαισθήσεων ἰσχύως…
  Τελικῶς πιὸ ἠλίθιος …χάνεσαι!!! Ἤ, πεθαίνεις…
  Διαλέξτεεεεεεεεε……..

 • Τὸ Ἀλεξέι καὶ ὁ τΣΥΡΙΖΑ δὲν θέλουν νὰ φαίνεται τὸ «εὐρωπαϊκό τους πρόσωπο».
  «Παιχνίδια» μὲ τὴν ἀντίληψιν τῶν ψηφοφόρων τους παίζουν. Τάχα μου, κατὰ πῶς θέλουν νὰ τὰ παρουσιάζουν, ἐνοχλήθηκε ἡ Κουμουνδούρου ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου…
  «Ναί, πῆγε τὸ Ἀλεξέι εἰς τὰς Εὐρώπας ἀλλὰ δὲν πῆγε γιὰ αὐτὸ ποὺ φαίνεται ἀλλὰ γιὰ αὐτὸ ποὺ δὲν …φαίνεται»…
  «Ἀγαπητοί μου»…
  Τὸ Ἀλεξέι σας εἶναι μία ἀπὸ τὰ ἴδια, ἐξ ὅσων ἔως τώρα γνωρίζαμε. Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου, ποὺ ἀναδεικνύει τὸ θέμα, δὲν εἶναι παρὰ σύμμαχός σας σὲ αὐτὸ τὸ «παιχνίδι».
  Κι ἐμεῖς πάψαμε νὰ τρῶμε κουτόχορτο ἐδῶ καὶ καιρό…
  Γνωρίζουμε πὼς θὰ μᾶς τὸν «φυτέψετε», μαζὺ μὲ ὅλο τὸ ἐπιτελεῖο «τῶν ἐπαναστατῶν τῆς Ἐκάλης».
  Ἐμεῖς τὸ ἔχουμε ἀποδεκτῇ… Ξέρουμε πὼς ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ δοῦμε καὶ τὰ φροῦτα τῶν «ἐπαναστατῶν τῆς Ἐκάλης» στὴν ἐξουσία… Ἐσεῖς γιατί κρύβεστε πίσω ἀπό τό μικρό σας δακτυλάκι;
  Τς τς τς… Δὲν κάνει… Σᾶς ὑποτιμᾶτε…
 • Νέες ἀναταράξεις στό μΠατΣοΚ;
  Πάντα μὲ βάσιν τὰ ἀναγνώσματα, φαίνεται νὰ «τσουκρίζονται» μεταξύ τους τὸ Μπένυ καὶ οἱ λοιποὶ καρεκλοκένταυροι.ντως μοιράζει ἐλπίδες πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν…
  Τώρα, τώρα δά, μὲ τὴν Πρωτοχρονιά, μᾶς τάζει πὼς πάτησε τὸ κουμπὶ γιὰ νὰ μᾶς βρῇ ἡ ἀνάπτυξις.
  Τί νά πῶ;
  Γιά τόσο στόκους μᾶς ἔχει πιά;
  Ἤ μήπως τόσο …στόκος εἶναι ὁ ἴδιος; 
 • Κι ὁ Ἄρης (ὁ Σπηλιωτόπουλος) διαφωνοῦσε μὲ τὰ ψηφίσματα.
  Ναί, ἀλλὰ τὰ ψήφισε…
  Καὶ δὲν εἶχε τὸ σθένος τοῦ «ἀντάρτου» Πολύδωρος.
  Ἔ ῥὲ βρεγμένη σανίδα ποὺ σᾶς χρειάζετε…
  Καὶ μὲ καρφιά… ὄχι μόνη της…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Ἡ αἰθαλομίχλη μᾶς …κυνηγᾶ.
  Σβῆστε τὰ τζάκια, μᾶς διατάσσει ἡ κυβέρνησις.
  Νὰ ἔλθουν λοιπὸν οἱ  κυβερνῶντες καὶ νὰ κοιμηθοῦν ΕΝΑ μόνον βράδυ στὰ παγωμένα μας σπίτια…
  Καὶ μετά, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄθλο, νὰ ξαναβγοῦν καὶ νὰ ξαναμιλήσουν γιὰ αἰθαλομίχλες…
  Ἀφῆστε δὲ ποὺ αὐτὰ τὰ περὶ «δωρεὰν ῥεύματος» πολὺ σὲ …πωλήσεις ἠλεκτρικῶν συσκευῶν μὲ παραπέμπουν…
  Δῆλα δή, καὶ δὲν ἔχει ὁ κόσμος δυνατότητα νὰ ζεσταθῇ καὶ τὸν ὑποχρεώνουν, ἐμμέσως, πλὴν σαφῶς, νὰ καταναλώσῃ ἐπὶ πλέον χρήματα, γιὰ ἀγορὲς ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, τὶς ὁποῖες δὲν θὰ ἀγόραζε, ἐὰν οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἦσαν λογικές.
  Μᾶς δουλεύουν;
  Ἄ πὰ πά…
  Μόνον μᾶς ἐπεξεργάζονται…
  Καὶ πάντα, κατὰ τὰ προσφιλῆ τους, μᾶς λεηλατοῦν!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • 0,5% ἐλάμβανε ὁ Κάντας ἀπὸ κάθε ἐξοπλιστικὸ πρόγραμμα.
  Οὐσιαστικῶς αὐτὸς ἐλάμβανε τὰ …ψιλά…!!!
  Ἄρα κάποιοι ἐλάμβανον τὰ …χονδρά.
  Συνεπῶς, κι ἐφ΄  ὅσον ὁ Κάντας ἐλέγχεται λεπτομερῶς, ἄλλοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ «ἔφαγαν, ἔφαγαν, ἔφαγαν…. καλά!!!»
  Μήπως νά τό ξαναπιάσουμε λοιπόν ἀπό τήν ἀρχή;
  Ἀπό πότε ἔως πότε ὁ Κάντας ἦταν στήν γνωστή του θέσιν;
  Ποιοί ὑπουργοί καί ὑφυπουργοί ἦσαν ἐπί τῆς δικῆς του βασιλείας ἀνώτεροί του;
  Πόσοι ἀπό αὐτούς κατάφεραν, ἀπό ἐκεῖ ποῦ βρωμοῦσε ἀπό τήν πείνα τό χνῶτο τους, σήμερα νά γυρνοβολοῦν καί νά …φυσοῦν τόν παρά, σάν νά ἦταν τοῦ παπποῦ τους τό ἀμπελοχώραφο;
  Ἁπλᾶ, σαφῆ ἐρωτήματα, ποὺ ἀξιώνουν ἀπαντήσεις.
  Γιὰ τοὺς πρὸ καὶ μετὰ Κάντα ὑπουργούς, εἶναι κάτι ποὺ ἀφορᾶ στὶς ἐπόμενες ἔρευνες.
  Γιὰ τὴν ὥρα ἔχουν πολὺ μεγάλο ὄγκο ἐργασιῶν οἱ ἐλεγκτὲς καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς.

 • Ἀστυνομικὸς πέταξε τὸ κράνος διότι ὁ διοικητής του δὲν διέταζε ἐπίθεσιν κατὰ διαδηλωτῶν!
  Μὲ τὰ μυαλὰ στὰ …κάγκελα πλέον ὁ καθεὶς σὲ αὐτὴν τὴν χώρα.
  Ὁ ἀστυνομικός (φωτογραφία παραπάνω) ἀγανάκτησε διότι δὲν μποροῦσε, βάσει ἐντολῶν, νὰ στραφῇ κατὰ τῶν ἀγροτῶν, στὴν προχθεσινὴ διαδήλωσιν.
  Εὖγε στὸ παλληκάρι… Τέτοιους θέλουμε…
  (Καὶ μετὰ θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς θὰ γλυτώσουμε… Ἄμ δέ…!!!)
 • 20χρονος Κρητικός, πρὸ ἑνὸς ἔτους, ἐβίασε 80χρονη.
  Μὲ κίνητρο τὴν ληστεία.
  Ὅταν ἐγὼ λέω πὼς τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία, ἐσεῖς σφυρίζετε ἀδιάφορα…
  Τί στά κομμάτια εἶχε τό ἄτομο μέσα στό κεφάλι του;
  Μυρμήγκια;
  Διότι ἄλλο ἡ ληστεία κι ἄλλο ὁ βιασμός, ἤ ἀκόμη κι ὀ φόνος!
 • Ἐπιστρέφονται οἱ ἄδειες ὁδηγήσεως καὶ οἱ πινακίδες κυκλοφορίας.
  Λόγῳ ἑορτῶν…
  Ἄ, ὅλα κι ὅλα…
  Ἡ κρίσις, κρίσις καὶ οἱ διακοπὲς διακοπές… 
 • Εἰδικὸς φρουρὸς παρέσυρε ἡλικιωμένη καὶ μετὰ ηὐτοκτόνησε.
  Μεγάλο τὸ κακὸ ἐχθές…
  Ὁ ἄνθρωπος πάντως ποὺ χάθηκε εἶχε πολλὰ ἀποθέματα εὐθιξίας…
  Τὰ συλλυπητήρια στοὺς συγγενεῖς του.
 • Πολιτευτὴς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ πλαστὲς πινακίδες κυκλοφορίας.
  Κι αὐτὸς λόγῳ …Λιαπείου κρίσεως φυσικά…
  Τὸ ἐὰν τὸ αὐτοκίνητό του ἀξίζῃ ὅσο τριῶν οἰκογενειῶν τὸ ἐτήσιον εἰσόδημα, δὲν ἔχει σημασία…
  (Στὰ τῆς κοινωνίας μας τὸ φαινόμενον, λόγῳ μὴ …βο(υ)λευτοποιήσεῶς του!!!)
 • Στὸ ΙΚΑ Μυκόνου συνέβαινε τοῦ …έκβιασμοῦ!!!
  Κι ἐκεῖ ἔχουν στραφῇ τώρα οἱ ἔρευνες τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν.
  Πρώην ὑπάλληλος ἐξεβίαζε τὸν διευθυντή.
  Μία χαρὰ τὸ πηγαίνουμε… 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Οἱ πλειστηριασμοὶ θὰ γίνονται ἀλλὰ «βελτιώθηκαν» τὰ κριτήρια.
  Ναί, ἀν τὶ νὰ βγαίνῃ κάποιο σπίτι στὸ …σφυρὶ μετὰ ἀπὸ τὴν παρέλευσιν διμήνου, θὰ περιμένουν ἕξι μῆνες…
  Εἴπαμε, ὄχι Γιάννης, Γιαννάκης…
  Κατὰ τὰ ἄλλα, αὐτὰ τὰ περὶ οἰκονομικῶν ἐλαφρύνσεων, εἶναι …πρὸς κατανάλωσιν.
 • Ἀλλαγὲς στὶς φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις.
  Τὰ φορολογικὰ κριτήρια ἐπίσης βελτιώθηκαν. Κατὰ πῶς μᾶς τὰ παρουσιάζουν, εὐτυχῶς ποὺ πέρασαν οἱ Ντροπολογίες τῶν βο(υ)λευτῶν τοῦ μΠατΣοΚ…
  Ἐπαναλαμβάνομαι, ὄχι Γιάννης ἀλλὰ Γιαννάκης…
  Κανονικὰ θὰ μᾶς τὰ ἁρπάζουν τὰ σπίτια μας…
  Μόνον ποὺ θὰ τὸ κάνουν μὲ …φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις…
  Γιὰ παράδειγμα, ἀν τὶ νὰ ἁρπάζουν τὶς οἰκίες ἀναπήρων, πολυτέκνων καὶ ἀνέργων ἐντὸς τριμήνου, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς διαγνώσεως τοῦ χρέους, θὰ τὸ κάνουν ἐντὸς …ἑξαμήνου.
  Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει, κατὰ τὰ συνήθη…
  (Δὲν μᾶς ξεκαθάρισαν κάτι: ἀπό πότε ἰσχύουν τά μέτρα; Διότι συνήθως αὐτοὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ …ἀναδρομικὴ ἰσχύ!!!)
 • Πενήντα Κύπριοι μηνύουν τὸ Eurogroup.
  Καὶ ζητοῦν ἀποζημιώσεις γιὰ τὰ χρήματά τους, ποὺ τοὺς ἅρπαξαν.
  Τὸ καλό, γιὰ τοὺς συγκεκριμένους, εἶναι πὼς ἡ νομολογία, ποὺ θὰ «δικαιολογοῦσε» τὸ κούρεμα τῶν καταθέσεῶν τους, ἐψηφίσθῃ …κατόπιν «κουρέματος».
  Ἄρα, ἔχουν ἐλπίδες; Γιὰ νὰ δοῦμε…
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Σήμερα ἀναμένονται ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις… 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας παρητήθῃ.
  Κααὶ ὁ Ἐρντογὰν δὲν καλοστέκεται στὴν θέσιν του.
  Τὰ προβλήματα, ποὺ φαίνονται νὰ ἔχουν ἀνακύψῃ ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψιν τῶν σκανδάλων, μὲ τὰ παιδιὰ τῶν ὑπουργῶν του, εἶναι πράγματι πολὺ μεγάλα…
  Ἰδίως γιὰ μίαν Τουρκία ποὺ μὲ τὴν σημερινή της μορφή, δὲν εἶναι καὶ τόσο …χρήσιμη.
  Θά δοῦμε σοβαρές ἀνατροπές στό σκηνικό πού τήν ἀφορᾶ;
  Μὰ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ περιμένουμε ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησαν τὰ ἐπεισόδια γιὰ τὰ ..δένδρα!!! 
 • Πόλιν στὸ Νότιο Σουδᾶν κατέλαβαν ἀντάρτες.
  Καὶ ἀπομακρύνονται τὰ ἀμερικανὰ ἀπὸ ἐκεῖ.
  Καλὰ κάνουν, ἀλλὰ δυστυχῶς, γιὰ αὐτούς, παρὰ τὶς πολλές τους μεθοδεύσεις, θὰ τὸ πληρώσουν τὸ σκηνικὸ ποὺ ἔστησαν στὴν χώρα. Κι ἄς πρόλαβαν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἐγκαίρως…
 • Ἡ ἀνάκαμψις τῆς Ἰταλίας εἶναι …εὔθραυστος!!!
  Χμμμ…
  Ἐγὼ ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ πράγματι ἀνάπτυξις ἤ ἐὰν παραμυθιάζουν κανονικότατα τοὺς Ἰταλούς, πρὸ κειμένου νὰ βγάζουν κι αὐτοὶ τὸν …σκασμό τους!!!

 • 15 νεκροὶ στὴν Βραζιλία.
  Λεωφορεῖον ἔπεσε σὲ χαράδρα καὶ συνέβῃ τὸ ἀπευκταῖον.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply