Πὲς μίαν «καλημέρα»…

Πὲς μίαν «καλημέρα»...Πρῶτα στὸν καθρέπτη.
Μετὰ στοὺς γύρω σου…
Καὶ μετά, ὅταν ὁ Ἥλιος θὰ σὲ φωτίσῃ, σὲ ὅλην τὴν πλάσιν…

Μία «καλημέρα» ἀλλάζει κάθε κακὴ διάθεσιν σὲ καλή…
Τὰ προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητος, ἀπὸ ἀρχαιτοτάτων ἐτῶν, πάντα ἴδια ἦσαν…
Φτώχεια, πόνος, κόπος, φόβος, ἀνασφάλεια, ἀβεβαιότης…
Ὅμως αὐτὸ ποὺ πάντα μετροῦσε, ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ δύσκολα, ἦταν ἡ στιγμή… Ἡ μικρούλα ἐκείνη στιγμὴ ποὺ σὲ κάνει νὰ ἀλλάζῃς ὁλόκληρος, ἀπὸ «μέσα πρὸς τὰ ἔξω» καὶ νὰ ξαναπαίρνῃς ὅσο κουράγιο ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃς τὸ ταξείδι…
Κανένα πρόβλημα δὲν εἶναι ἄλυτο…
Ὅλα χρειάζονται τὸν χρόνο τους…
Τὰ ἄλυτα προβλήματα παρακάμπτονται, ἐὰν δὲν λύνονται…
Καὶ ἡ καλὴ ἡμέρα ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ ἐμᾶς.

Καλημέρα… Ὅλην τὴν ἡμέρα!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 484 times, 1 visits today)
Leave a Reply