Πόσος χρόνος ἀπαιτεῖται γιά μίαν ἀλλαγή;

Πόσος χρόνος ἀπαιτεῖται γιά μίαν ἀλλαγή;Μιὰ πολὺ συνηθισμένη ἐρωτήση ποὺ μοῦ κάνουν εἶναι πόσος χρόνος χρειάζεται γιὰ νὰ κάνει κάποιος μιὰ ἀλλαγή.

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς ποῦ δεν ξεχνᾶς ποτέ, κάποιος μέσα σ΄ ἕνα σεμινάριο μοῦ ἔκανε αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ἐρωτήσῃ: Πόσος χρόνος χρειάζεται γιά νά κάνει κάποιος μιάν ἀλλαγή;

Ἐκείνη ὅμως τὴν στιγμὴ ἔπρεπε νὰ ἀφήσουμε τὴν αἴθουσα, γιατὶ ἤδη εἴχα παραβεῖ τὸν χρόνο ποὺ ἔπρεπε νὰ τελειώσει τὸ σεμινάριο, γιὰ ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Ὑποσχέθηκα ὅτι θὰ ἀπαντήσω στὴν ἐρωτήση τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης, μὲ τὴν ἐνάρξη  τοῦ σεμιναρίου.
Τὸ ἴδιο βράδυ ὁ ἀγαπημένος μου ἤθελε νὰ πάμε σὲ ἕνα δισκοπωλεῖο, γιατὶ θὰ κυκλοφοροῦσε ὁ νέος δίσκος τῶν Smashing Pumpkins, τὴν ἴδια ὥρα σὲ ὅλα τὰ δισκάδικα τῆς Εὐρώπης.
Ἡ οὐρὰ στὸ ταμεῖο ἤταν τεράστια καὶ κάποια στιγμὴ δυσανασχετοῦσα ἀπὸ μέσα μου καὶ θεωροῦσα ὅτι δὲν ἤταν καλὴ ἰδέα νὰ στέκομαι τόση ὥρα σὲ μιὰ σειρά, μετὰ ἀπὸ ἔνα πολύωρο σεμινάριο. Ὅταν πῆρα στὰ χέριά μου τὸ δίσκο στὸ πίσω μέρος εἴδα μὲ μεγάλη ἐκπλήξη τοὺς στίχους ἀπὸ ἔνα τραγούδι μὲ τίτλο 17 δευτερόλεπτα.

17 seconds of compassion

17 seconds of peace

17 seconds to remember love is the energy

Behind witch all is created

17 seconds to remember all that is good

17 seconds to forget all your hurt and pain

17 seconds of faith

17 seconds to trust you again

17 seconds of radiance

17 seconds to send a prayer up

17 seconds is all that you need

Καὶ τότε ἤξερα ὅτι εἴχα τὴν ἀπάντηση.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply