Ἡ γέννησις τοῦ Διονύσου.

Ἡ γέννησις τοῦ Διονύσου.Ὁ Διόνυσος ἀπεκαλεῖτο «σωτήρ» καὶ θεῖον «βρέφος», τὸ ὁποῖο γεννήθηκε ἀπὸ τὴν παρθένο Σέμελη.
Ἤταν ὁ καλὸς «Ποιμήν», τοῦ ὁποίου οἱ ἱερεῖς κρατοῦν τὴν ποιμενικὴ ῥάβδο, ὅπως συνέβαινε καὶ μὲ τὸν Ὄσιρη.

Τὸν χειμῶνα θρηνοῦσαν τὸν θάνατο τοῦ Διονύσου ἀπὸ τοὺς Τιτᾶνες, ἀλλὰ στὶς 30 Δεκεμβρίου ἑόρταζαν τὴν ἀναγέννησή του.
Οἱ γυναῖκες-ἱέρειες ἀνέβαιναν στὴν κορυφὴ τοῦ ἱεροῦ βουνοῦ καὶ κρατῶντας ἕνα νεογέννητο βρέφος φώναζαν «ὁ Διόνυσος ξαναγεννήθηκε.
Ὁ Διόνυσος ζεῖ»,  ἐνῶ σὲ ἐπιγραφὴ ἀφιερωμένη στὸν Διόνυσο ἀναγράφεται:
«Ἐγὼ εἶμαι ποὺ σὲ προστατεύω καὶ σὲ ὁδηγῷ, ἐγὼ εἶμαι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα»

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 59 times, 1 visits today)
Leave a Reply