Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες!!!

Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες!3Καλὴν χρονιὰ νὰ ἔχουμε ὅλοι μας.
Δύσκολες συνθῆκες… Δύσκολες ὧρες… Δύσκολη ἡ ἐπιβίωσις…
Μὰ δὲν σκιάζομαι… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, πάντα, μὰ πάντα, κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, ἐμεῖς τὰ καταφέραμε… Βγῆκαμε καὶ ζωντανοὶ καὶ νικητὲς μέσα ἀπὸ τὶς περιπέτειες.
Γιατί λοιπόν νά μήν τά καταφέρουμε σήμερα; Τί ἄλλαξε;
Μήπως τό ὅ,τι κάποιοι, ἴσως περισσότεροι ἀπό ἄλλες φορές, κατάφεραν νά βολευτοῦν καί νά ἁπλώσουν ἐπάνω μας τίς σκιές τους;
Ἔ καί;
Πρώτη φορά εἶναι;
Μήπως ξεχάσαμε τούς Ῥωμαίους, ἀνατολικούς καί δυτικούς;
Μήπως ξεχάσαμε τούς Τούρκους;
Μήπως ξεχάσαμε τούς Γερμανούς, πού ἦλθαν καί ξανάλθαν;

Ποιός δέν πάσχισε νά μᾶς ἐξαφανίσῃ, μά, σὲ πείσμα ὅλων, ἀκόμη, παραμένουμε ζωντανοί κι ἀποφασισμένοι;
Ἴσως περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά…
Ἴσως περισσότερο τώρα, ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά, συνειδητοποιοῦμε πὼς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ κατακτητής, ἤ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ ἐμεῖς ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουμε νὰ περνᾶ ἀπὸ ἀνοικτὲς Κερκόπορτες…

Ἔ λοιπόν, τώρα πιὰ φθάνει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ γκρεμιστοῦν οἱ Κερκόπορτες…
Τώρα πιὰ φθάνει ἡ Ὥρα ἡ μεγάλη, ποὺ ἡ κάθαρσις, μέσα ἀπὸ τὴν Ῥοὴ τῶν γεγονότων, θὰ φέρῃ αὐτὸ ποὺ χρεαζόμαστε ἐμεῖς, ἀλλὰ κι ὅλος ὁ πλανήτης…
Τώρα πιὰ μπήκαμε στὴν τελικὴ εὐθεία…
Καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε… Δὲν ἔχουμε ἄλλην ὁδό. Μόνον τὴν νίκη!

Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες.
Δύσκολα χρόνια ἀλλὰ σημαντικὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ἐὰν ἀξίζουμε νὰ βγοῦμε ζωντανοὶ ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸν πόλεμο, ἤ ὄχι.
Καὶ θὰ βγοῦμε…
Καλὴν χρονιά.
Δύναμιν, Ὑγεία καὶ Πίστη στὸ ἀποτέλεσμα χρειάζονται…
Καὶ σιγὰ σιγὰ τὰ ἐπανακτοῦμε…

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία εἶναι μία σύνθεσις, ποὺ μὲ κούρασε, διότι εἶμαι ἀρκετὰ ἄμαθη σὲ αὐτά, ἀλλὰ ποὺ δηλώνει μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πιστεύω πὼς πρέπει νὰ δομήσουμε μέσα μας.
Συνθῆκες ζωῆς καὶ θανάτου, νίκης καὶ ἧττης, μνήμης καὶ ἀληθείας…
Καὶ ξέρω… Θὰ τὰ καταφέρουμε…

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply