Ἀντι-εἰδήσεις 1η Ἰανουαρίου 2014.

Ἀντι-εἰδήσεις 1η Ἰανουαρίου 2014.Τὴν ἀλλάξαμε κι αὐτὴν τὴν χρονιὰ μὲ μία νέα.
Δὲν θὰ εὐχηθῶ λοιπὸν τίποτα περισσότερο παρὰ μόνον Καλὴ Λευτεριά.
Ὅλα τὰ ἄλλα, ὅταν ἔχῃ κάποιος τὴν ἐλευθερία του, εἶναι δεδομένα.
(Καὶ μὴν περιμένετε πολλὲς εἰδήσεις σήμερα… Διακοπεύομαι!!!)

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἀπὸ σήμερα εἴμαστε Πρόεδροι.
  Ἔ, καλά… Ἄς μὴν καμαρώνουμε…
  Σιγὰ τὴν προεδρία…
  Νὰ γινόμασταν πρόεδροι σὲ κάτι ποὺ ἄξιζε, νὰ χαροῦμε…
  Μά στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσιν; Ἔ ὄχι!

 • Μίλησε καὶ τὸ Παπούλιεν…
  Ἔ, καλά… Δὲν εἶπε καὶ κάτι σπουδαῖον…
  Ἔτσι, λόγῳ τῆς …ἡμέρας! 
 • Τὸ Μπένυ μᾶς ἐμπαίζει.
  Μᾶλλον, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ξερογλείφεται μὲ τὴν προεδρία. 
 • Τὰ κουδουνισμένα διακοπεύονται ἀκόμη!!!
  Κάτι δελτία τύπου, ποὺ εἶναι γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα…
  Μόνον ἐμεῖς ἀκόμη παραμένουμε ἐδῶ…
  Ὅλοι αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν τὶς ζωοῦλες τους…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τοῦ κακοῦ μας τοῦ καιροῦ θὰ συμβῇ σήμερα.
  Ὄχι κάτι βαρὺ κι ἀσήκωτο…
  Ἔτσι, γιὰ νὰ χαροῦμε τὶς βροχές…
  Τὰ κεφάλια μέσα λέμεεεεε…
  (Εἶναι τῆς …ὑπερθερμάνσεως ἀπόνερον!!! Μεθαύριο θὰ ἐπιστρέψουμε στοὺς 36 βαθμούς!!!)

ἐθνικοὶ μπελάδες…
(τρίτη ἐπανάληψις)

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!!
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Στὴν Θράκη ἡ τράπεζα ΖΙΡΑΤ ξεκίνησε κατασχέσεις.
  Μά πῶς τό ἔλεγαν; Πῶς τό ἔλεγαν;
  Χμμμ… Μειοδοσία… Προδοσία… Ἐθνικὸ ξεπούλημα…
  Κάπως ἔτσι, δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς…
  Πάντως ὅταν κάποιοι φώναζαν, πρὶν τὴν εἴσοδον τῆς ΖΙΡΑΤ στὴν Ἑλληνικὴ ἀγορά, τὰ κουδουνισμένα χαζολογοῦσαν καὶ προσέφεραν …σοκολατάκια στοὺς πρέσβεις.
  Ἄ ῥὲ σούργελα…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τὰ 7,5  ἐκατομμύρια εὐρῶ τοῦ Κάντα ἐπέστρεψαν.
  Στὴν τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.
  Τὰ ὑπόλοιπα ξεχᾶστε τά!!!
  Εἶναι ἀποζημίωσις γιὰ τὶς ψυχικὲς ἀναταραχὲς ποὺ θὰ περάσουν τὰ κουδουνισμένα. Μαζὺ καὶ τὸ Λιάπιεν.
  Βέβαια, τὰ χρήματα πῆγαν στὴν τράπεζα τῆς Ἑλλάδος…
  …Ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ κάνουμε θέμα… Ἔχουμε τόσα ἄλλα…
 • Τέσσερα ἄτομα συνελήφθησαν ἀπὸ τὶς Αἰγυπτιακὲς ἀρχές.
  Δηλώνουν Ἕλληνες, ἔφεραν μαζύ τους αἰγυπτιακὲς ἀστυνομικὲς στολὲς καὶ τοὺς συνόδευε Ὁλλανδὸς μὲ δορυφορικὸ ὑλικό.
  Νά ὑποθέσουμε πώς σχετίζονται μέ τίς ἐκτός νόμου δράσεις τῶν «ἀδελφῶν μουσουλμάνων»;
  Νά ὑποθέσουμε πώς ἔχουν σχέσεις καί μέ τήν Συρία;
  Ἄ πὰ πά… Νὰ μὴν ὑποθέσουμε…
  Αὐτὰ τὰ πράγματα, τὰ ἀφορῶντα τὴν διεθνῆ τρομοκρατία, δὲν εἶναι νὰ τὰ ἀγγίζῃ…
  Κυκλοφοροῦν καὶ …χαντάκια ἐλεύθερα!

 • Πυροτεχνήματα…
  Πολλά… Πάρα πολλά…
  Εἶναι διότι λεφτὰ δὲν ὑπάρχουν γιὰ τοὺς ἀστέγους…
  Ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ φωτίζῃ τὴν μούρη τὸ Καμίνιεν.

  (Μούρη ὅμως… Ἐχθὲς τὸ βράδυ, γιὰ μερικὰ δεπτερόλεπτα, βρέθηκα ἐμπρὸς σὲ ἀναμμένη τηλεόρασι!!! Μὲ ἔπιασε τρόμος!!! Ἦταν τὸ Καμίνιεν πρώτη μούρη!!! Τρομάρα νὰ τοῦ ἔλθῃ καὶ ταμπλᾶς καὶ κάποιο ταβάνι ἐπίσης…!!!)

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ ἀπεργήσουν ἔως τὶς 10 Ἰανουαρίου.
  Γιὰ τὴν ὥρα…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Δύο ἡμερῶν παράτασις ἐδόθῃ γιὰ τὰ τέλη κυκλοφορίας.
  Ναί, καὶ σωθήκαμε…
 • Τὸ ΕΚΑΣ θὰ δίδεται ἀνεξαρτήτως ἡλικίας στὰ ἄτομα μὰ ἀναπηρία.
  Ἐπὶ πλέον τοῦ 80% ὅμως.
  Κάτι εἶναι κι αὐτό…
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Εὐτυχῶς… Ὑπομονή…
  Καὶ θὰ βρέξῃ καὶ θὰ κατεβάσῃ… 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Δεκάδες συλλήψεις στὴν Ῥωσσία.
  Μετὰ τὴν διπλὴ δολοφονικὴ ἐπίθεσιν κατὰ ἀθώων.
  Ξέρω, κάποιοι χαίρονται…
  Θά μποροῦσαν νά θέσουν τό παιδί τους, νοερῶς ἴσως, στήν θέσιν κάποιου θύματος; Ἤ δέν ἀντέχουν;

 • Ἡ Ἰσπανία ἐξέρχεται τοῦ προγράμματος στηρίξεως τῶν τραπεζῶν της.
  Καὶ χαίρονται.
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν…
  Γιὰ πόσο δὲν γνωρίζω…
 • Στὸ Σουδᾶν ἑτοιμάζονται γιὰ εἰρηνευτικὲς συνομιλίες.
  Ὁ ἡγέτης τῶν ἀνταρτῶν τὸ συζητᾶ.
  Γιὰ νὰ δοῦμε κι ἐκεῖ τὸ τὶ θὰ προκύψῃ…
 • Καὶ νέα παραίτησις ὑπουργοῦ τοῦ Ἐρντογᾶν.
  Ἀλλὰ αὐτὸς κρατᾶ γερά!!!
  Δὲν σκιάζεται… 
 • Ἡ Αὐστραλία πλήττεται ἀπὸ καύσωνες καὶ κυκλῶνες.
  Ἐκεῖ μάλλιστα. Ἐκεῖ τὸ εἶπαν καὶ τὸ ἔκαναν.
  Τἢν ἔχουν ὁλόκληρη τὴν κλιματική τους ἀλλαγή…
  Ὄχι ὅπως ἐδῶ, εἰς τὰς Εὐρώπας, ποὺ ἔχουμε γίνῃ Ἐσκιμῶοι.
 • Στὴν Συρία οἱ νεκροὶ ξεπέρασαν τὶς 130.000.
  Καὶ εἶναι κυρίως παιδιά…
  Αὐτὸς εἶναι ὁ πολιτισμός μας… 
 • Ἡ Λετονία ἀνήκει ἐπισήμως στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν.
  Καλὰ νὰ πάθῃ!!! 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…
Ποὺ δὲν θὰ εἶναι Πρωτοχρονιά.

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply