Καλὴ χρονιὰ νὰ ἔχουμε.

Καλὴ χρονιὰ νὰ ἔχουμε.Εὔχομαι ὁ Νέος Χρόνος νὰ φέρει συμφιλίωση στοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ ξεπεράσουμε ὅ,τιδήποτε μᾶς χωρίζει· γιατὶ ἔρχονται ἀκόμα πιὸ δύσκολα…
Καὶ μόνο ἐνωμένοι θὰ ξεπεράσουμε καὶ θὰ ἀποτινάξουμε τὰ ἄσχημα ποὺ μᾶς μπαστακώθηκαν καὶ μᾶς περιβάλλουν…
Καλὴ Χρονιὰ νὰ ἔχουμε!

Χλόη

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply